Научен доклад ID 986 : 2014/3
МОДЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРАНСПОРТНИ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

Анна Джалева-Чонкова

Докладът представя основните етапи в подготовката на транспортни специалисти в България в продължение на 125 години, след създадаването на железопътната школа (1889 г.). Приемането на военния (пруски) модел е в съответствие с ограничените икономически възможности на възстановената българска държава и преобладаващите практики за обучение на железопътен персонал, наложени от европейската военна доктрина през втората половина на ХІХ век. След Първата световна война вследствие на драстичното съкращение на българската армия се преминава към цивилно образование в създаденото през 1922 г. Държавно железопътно училище. През следващите периоди на редуване или съчетаване на двете форми за подготовка на транспортни специалисти се утвърждават традиции, които очертават като уникален българския модел на специализирано висше училище за нуждите на железниците, а по-късно – и на сухопътния транспорт и свързаните с него сектори. Постиженията на ВТУ „Тодор Каблешков” през последните две десетилетия, в условията на реформи във висшето образование в България и Европа, потвърждават облика му на една „добра практика”, която привлича интереса на все повече чуждестранни академични институции за сътрудничество както в областта на обучението, така и в научните изследвания.


модел обучение железопътни специалисти Държавно железопътно училище традиции предизвикателстваmodel training transport staff State Railway School traditions challengesАнна Джалева-Чонкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zhotev, G. 100 godini zhelezopatno obrazovanie v Balgariya, S., 1989.
( [1] Жотев, Г. 100 години железопътно образование в България, С., 1989. )

[2] Zhotev, G. 75 godini VVTU«Todor Kableshkov»,, S., 1997.
( [2] Жотев, Г. 75 години ВВТУ«Тодор Каблешков»,, С., 1997. )

[3] 90 godini VTU «Todor Kableshkov», S., 2012
( [3] 90 години ВТУ «Тодор Каблешков», С., 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките