Редакционна колегия
Главен редактор:
Петър Колев - проф. дтн инж.-мат.
ВТУ „Тодор Каблешков“, България

Заместник главен редактор:
Даниела Тодорова – проф., д-р
ВТУ „Тодор Каблешков“, България

Членове:
Бернхард Хофман-Веленхоф - професор, д-р
Технически университет Грац, Австрия
Борис Левин - професор, дтн
Московски държавен университет по железопътен транспорт „Император Николай II“ (MИИT), Русия
Боян Медникаров - професор, двн
Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“, България
Ванг Бо – доцент, д-р
Технологически университет Нингбо, Китай
Висенте Лоренцо Естебан - професор д-р
Мадридски политехнически университет, Мадрид, Испания
Владимир Глазков – доцент, ктн
Московски държавен университет по железопътен транспорт „Император Николай II“ (MИИT), Русия
Галина Чернева – професор, дн
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България
Габриел Райку - доцент, д-р
Морски университет Констанца, Румъния
Георги Павлов – професор, д-р
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България
Екехард Шнийдер – професор, д-р
Технически университет Брауншвайг, Германия
Емилия Вайсилова, доцент, д-р
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България
Зденек Дворяк – професор, д-р
Университет в Жилина, Словакия
Зоран Чекеревац – професор, д-р
Университет Унион, Белград, Сърбия
Калин Калинов – професор, д-р
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, България
Иван Миленов – професор, д-р
ВТУ „Тодор Каблешков“, България
Ладислав Новак – доцент, д-р
Университет в Жилина, Словакия
Лешек Корженовски – професор, д-р
Европейска асоциация за сигурност, Краков, Полша
Мая Ламбовска – професор, дн
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България
Миломир Гашич – професор
Машинен факултет, Кралево, Сърбия
Мирослав Цветков – професор, д-р
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, България
Михаела Попа – професор, д-р
Университет "Политехника" Букурещ, Румъния
Неделчо Неделчев – професор, д-р
ВТУ „Тодор Каблешков“, България
Николай Георгиев – професор, д-р
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, България
Ремус Заган - професор, д-р
Морски университет Констанца, Румъния
Татяна Чорейова – професор, д-р
Университет в Жилина, Словакия
Христо Първанов – професор, дин
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), България
Христо Христов – професор, дтн
ВТУ „Тодор Каблешков“, България
Янош Томашевски – професор, д-р
Висше училище за бизнес и администрация, Гдиня, Полша


Технически редактор:
инж. Вера Григорова
ВТУ „Тодор Каблешков“, България