Механика Транспорт Комуникации
Научно списание

         
         

 

Периодичните научни издания в България не са много. Доколкото ги има, те покриват сравнително тясна област от знанието, поради което трудно се попълват със стойностни публикации и към тях има ограничен читателски интерес. Още по-малко от тях се публикуват на чужд език, което допълнително го капсулира. Целта на настоящото издание е да концентрира интересите на по-голям кръг научни работници, за сметка на по-разширената предметна област и триезичното си отпечатване. Списанието ще популяризира достиженията на български изследователи, като публикува и материали от чуждестранни автори, представляващи интерес за професионалната общност.

Статиите в електронно издание се публикуват веднага след получаване на положителна рецензия. Негов печатен вариант излиза на шест месеца и се депонира в основните национални библиотеки. Същият може да се предоставя при определени условия на всички желаещи. Подготвя се възможността и за годишен абонамент.

Всички предложения за публикуване са желани, но до страниците на списанието ще достигнат само тези от тях, с чиято научна и научно-инженерна стойност са се ангажирали двама хабилитирани рецензенти (външни и вътрешни за университета) определени от редколегията.


Международната редакционна колегия е съставена от признати учени от България, Русия, Австрия, Испания, Германия, Сърбия, Словакия, Полша, Румъния, Турция.

Вашите мнения и препоръки за подобряване на изданието биха били полезни.

Списание „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация:

         
         

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките