Научен доклад ID 867 : 2013/3
MS EXCEL-БАЗИРАН МОДУЛ ЗА СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ КОДОВЕ, ПРИЛАГАН В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА „КОДИРАНЕ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ

Адриана Бороджиева

В публикацията се описва разработен MS EXCEL-базиран модул за симулационно изследване на линейни кодове, който ще намира приложение в учебния процес по дисциплината „Кодиране в телекомуникационните системи”, включена като избираема в учебния план на специалност „Телекомуникационни системи”, за образователно-квалификационната степен „бакалавър”, в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Приложението позволява изследването на линейни кодове въз основа на генераторната и контролната матрици. Модулът съдържа 24 опции за избор на генераторна матрица на линеен (6,3)-код. Илюстриран е процесът на получаване на контролната матрица въз основа на избраната генераторна матрица. Изведени са законите за кодиране и за проверка на разглежданите линейни кодове. Приложението позволява да се проследи процеса на получаване на кодовата дума при зададена информационна последователност, както и процеса на откриване и коригиране на еднократна грешка при зададена кодова дума. С разработения обучаващ модул се цели повишаване на интереса на студентите, изучаващи дисциплината „Кодиране в телекомуникационните системи”. Модулът може да послужи и за автоматизиране на процеса на генериране на варианти на задания за самостоятелна работа на студентите по време на практическите упражнения по дисциплината. Бъдещата работа предвижда разширяването на модула и с включването на други линейни (n,k)-кодове, както и на кодовете на Хеминг.


Линейни кодове кодиране декодиране телекомуникационни системи синдром MS EXCEL.Linear codes coding decoding telecommunications systems syndrome MS EXCEL.Адриана Бороджиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Nenov, G. „Signali i sistemi”. Sofiya, „Novi znaniya”, 2008, 310 str..
( [1] Ненов, Г. „Сигнали и системи”. София, „Нови знания”, 2008, 310 стр.. )

[2] Stoyanov, G. „Teoretichni osnovi na saobshtitelnata tehnika”, Sofiya, Tehnika, 1993, 552 str..
( [2] Стоянов, Г. „Теоретични основи на съобщителната техника”, София, Техника, 1993, 552 стр.. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките