Научен доклад ID 770 : 2013/1
ЗА ДИНАМИКАТА НА ЕЛАСТИЧНО МАТЕМАТИЧНО МАХАЛО С ПОДВИЖНА ТОЧКА НА ОКАЧВАНЕ

Стефан Бъчваров1 , Васил Златанов2 , Снежана Атанасова2

Резюме: Разглежда се еластично математично махало с подвижна точка на окачване. Товарът е представен като материална точка и е окачен на еластична безмасова нишка. Точката на окачване е реализирана в центъра на хомогенен диск, който се търкаля без плъзгане по хоризонтална равнина. Дискът е модел на механизъм за преместване в стационарен режим на движение. Посредством методите на нелинейната механика са определени закона на движение на еластичното математично махало и динамичното натоварване на гъвкавата връзка.


Еластично математично махало аналитични методи. Elastic mathematical pendulum analytical methods.Стефан Бъчваров Васил Златанов Снежана Атанасова

BIBLIOGRAPHY

[1] BENDERSKY S., B.SANDLER. Investigation of a spatial double pendulum: an engineering approach, Discrete Dynamics in Nature and Society, (2006), 1-23.

[2] BUCKHAM B., F.DRISCOLL, M.NAHON. Development of a finite element cable model for use in low-tension dynamics simulation, Journal of Applied Mechanics, v.71 (2004), 476-485.

[3] KUHN A., W.STEINER, J.ZEMANM, D.DINEVSKI, H.TROGER. A comparison of various mathematical formulations and numerical solution methods for the large amplitude a oscillations of a string pendulum, Applied mathematics and computation, v.67 (1995), 227-264.

[4] MANUSCO M., F.UBEPTINI. An efficient time discontinuous Galerkin procedure for non-linear structural dynamics, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195 (2006), (44), 6391-6406.

[5] MEIJAARD JP. Application of Runge-Kutta-Rosenbrock methods to the analysis of flexible multibody systems, Multibody System Dynamics, v.10 (2003), issue 3, 263-288.

[6] POKORNY.P. Continuation of periodic solutions of dissipative and conservative systems: application to elastic pendulum, Mathematical Problems in Engineering, 2009,1-16.

[7] TUWANKOTTA J.M., G. R. W. QUISPEL. Geometric numerical integration applied to the elastic pendulum at higher-order resonance, Journal of Computation and Applied Mathematics ,v.154 (2003), issue 1, 229-242.

[8] A.H.P. VAN DER BURGH. On the higher order asymptotic approximations for the solutions of the equations of motion of an elastic pendulum, Journal of Sound and Vibration, 42 (1975), 463-475.

[9] BACHVAROV ST., V.ZLATANOV, S.NIKOLOV. Dynamics of a traveling crane with load during braking regime, Proceeding of the 11-th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 1 (2005), 27-33.

[10]BATSCTWAROW S. Assymtotische einfrequenzschwingungen eines elastischen mathematischen pendels mit beweglichen auflagen beim resonanz, Ann. of VTUS Applied Mechanics, IV (1970), b.II, 135-143.

[11]BRADISTILOV G., G.BOJADZIEV, A.PISAREV. The periodic motions of an elastic mathematical pendulum with a movable suspension point, Ann.of MEI, XIII (1964), b.1, 7-12.

[12]BOJADDJIEV G., S.BATSCTWAROW. Assymtotische einfrequenzschwin-gungen eines elastischen mathematischen pendels mit beweglichen auflagen, Ann. of VTUS Applied Mechanics, IV (1967), b.II, 69-82.

[13]BOLOTNIK N.N., N.GHIONG. About optimal length of suspended load during the motion of systems based on pendulum, Izvestya Akademii Nauk USSR-Mekhanika tverdovo tela, v.6, (1983), 23-34.

[14]MARTYNYUK A.A., N.V.NIKITINA. The Theory of Motion of a Double Mathematical Pendulum, International Applied Mechanics, v.36 (2000), n.9, 1252-1258.

[15]ZARAEMBA A.T. Optimal pendulum motion during the phases limit of the point’s suspension velocity, Izvestya akademii nauk USSR-Mekhanika tverdovo tela v.3 (1982), 28-34.

[16]BACHVAROV ST., V.ZLATANOV, S.ATANASOVA. Dynamics of an elastic mathematical pendulum with a movable suspension point, Proceeding of the 11-the NCTAM, (2009), 99-58-3-PB.

[17]STRIJAK T. Investigation methods of the dynamical systems in the pendulum form, Nauka, Alma-Ata, 1981.

[18]KOLEV P., GREKOV P., NEDEV V. Modelirane i izsledvane na dvizhenieto na elementite ot hodovata chast na podvizhen zhelezopaten sastav v holonomna postanovka, Sb. Dokladi ot HІІІ mezhdunarodna nauchna konferentsiya “VSU 2012” Sofiya, 7-8.06.2012, Tom І, s.І107-І112.
( [18]КОЛЕВ П., ГРЕКОВ П., НЕДЕВ В. Моделиране и изследване на движението на елементите от ходовата част на подвижен железопътен състав в холономна постановка, Сб. Доклади от ХІІІ международна научна конференция “ВСУ 2012” София, 7-8.06.2012, Том І, с.І107-І112. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките