Научен доклад ID 469 : 2010/1
Оптимизация формата на елементи от конструкции в транспортното машиностроене

Добринка Атмаджова

В статията се разглежда методика за решението на задачи за оптимизация на елементи от конструкции в транспортното машиностроене чрез програмата MATLAB. Целевите функции са: статически премествания и напрежения, амплитуди на динамичните премествания и напрежения, функции на собствени честоти и форми на трептения. Като примери са разгледани моделни конструкции: 1, 2 и 3 мерни, за които са решени задачи за минимизация за статични или динамични напрежения. Такива са: надлъжни трептения на греда, статични напрежения в тънка ососиметрична черупка - тънкостенен резервоар на вагонна конструкция и динамични напрежения в турбинна лопатка. Проведените изследвания показват, че програмата MATLAB и нейното разширение (PDE Toolbox, Optimization Toolbox, FEMLAB) напълно са подходящи за решаването на задачи от оптимизацията в механиката на твърдо деформируемо тяло.

open/download as PDF
транспортно машиностроене оптимизация на машинстроителни конструкцииtransport manufacturing optimization of machine-building design.Добринка Атмаджова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките