Научен доклад ID 2460 : 2024/2
ИЗМЕНИНИЯ НА СПОГОДБАТА ЗА ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 2023 Г. И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ УЧАСТВАЩИТЕ В ТЕЗИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ

Свилен Борисов

Спогодбата за международен превоз на опасни товари по шосе ADR се променя и актуализира на всеки 2 години (всяка нечетна година). С изданието, което влиза в сила от 1 януари 2023 г. се въвеждат някои съществени изменения, много от които ще окажат въздействие върху горивната и енергийна индустрия, както и инспектиращите органи. За да може секторът да се адаптира е предвиден дълъг 10 годишен преходен период.


транспорт безопасност безопасност в автомобилния транспорт превоз на опасни товари опасни вещества опасни изделия опасни смеси опасни отпадъци обучениеtransport safety road transport safety transport of dangerous goods dangerous substances dСвилен Борисов

BIBLIOGRAPHY

[1] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 2023 English.

[2] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 2023 Russian.

[3] International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

[4] Regulatory Changes Proposed to Streamline Cylinder Supply Chains Across U.S. and Europe, CGA, July 21, 2019

[5] Dr. Thorsten Bieker. On the right tracks Sustainable transport needs to see rail become more competitive and BASF is on the case

[6] Stefan Back. Stanovishte. Evropeyski ikonomicheski i sotsialen komitet. Intermodalen transport i multimodalna logistika - vzaimodopalnyaemost mezhdu vidovete transport za ekologizirane na transporta
( [6] Stefan Back. Становище. Европейски икономически и социален комитет. Интермодален транспорт и мултимодална логистика - взаимодопълняемост между видовете транспорт за екологизиране на транспорта )

[7] Kerry Taylor-Smith. The Properties of Fiber-Reinforced Plastic

[8] Salvador M. Aceves, Guillaume Petitpas, Francisco Espinosa-Loza, Manyalibo J. Matthews, Elias Ledesma-Orozco Safe, long range, inexpensive and rapidly refuelable hydrogen vehicles with cryogenic pressure vessels. International Journal of Hydrogen Energy.

[9] Nina Gergova, Rolyata na proizvoditelnostta na truda za razvitie na transportniya sektor, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii” ISSN 2367-6620, 03.01.2018 g.
( [9] Нина Гергова, Ролята на производителността на труда за развитие на транспортния сектор, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации” ISSN 2367-6620, 03.01.2018 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките