Научен доклад ID 2369 : 2023/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРОПОТОЦИТЕ, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС – ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2017-2022 Г.

Михаил Рангелов, Мирена Тодорова, Симеон Ананиев

Една от основните задачи на съвременната логистика е увеличаване на скоростта на доставяне на товарите от изпращача до получателя. Изключително важно за целта е намаляването на междинните товаро-разтоварни операции, които се налагат от различни фактори по трасето на веригата.

В региона на Черно море и в частност за България решение на тези проблеми в логистичните вериги са фериботните железопътни превози. От българска страна в логистичната верига участва Фериботен комплекс – Варна, който функционира без прекъсване от 1974 г. досега. Първоначалната морска жп връзка се изпълнява от 4 фериботни кораба с капацитет за превоз на 108 вагона всеки по линията Варна – Иличевск. От 2009 г. в рамките на Черно море функционира цялостна фериботна мрежа, в която се включват Русия и Грузия. Съществено влияние върху превозите в Черно море, част от които са фериботните жп превози имат кризите като световната ковид пандемия и военния конфликт в Украйна.

В доклада се разглеждат обемите и вида на товарите преминали през Фериботен комплекс – Варна през последните 5 години. В изследването се прави и анализ на измененията на товаропотоците в следствие от споменатите глобални и локални кризи.


Фериботни превози Фериботен комплекс - Варна превози през Черно море ковид криза военен конфликт Русия - Украйна привличане на товаропотоциFerry transport Ferry complex - Varna Black Sea transport Covid crisis military conflict Russia - UkraineМихаил Рангелов Мирена Тодорова Симеон Ананиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Ministerstvo na transporta i saobshteniyata na Republika Balgariya - Natsionalen plan za razvitie na kombiniraniya transport na Republika Balgariya do 2030 g. https://www.mtc.government.bg/sites/default...
( [1] Министерство на транспорта и съобщенията на Република България - Национален план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 г. https://www.mtc.government.bg/sites/default... )

[2] Kanev, K., Ilieva, N. Nyakoi osobenosti na prevozite po feribotnata liniya Varna – Port Kavkaz https://pan.bg/view_article-3-840-NQKOI-OSO...
( [2] Кънев, К., Илиева, Н. Някои особености на превозите по фериботната линия Варна – Порт Кавказ https://pan.bg/view_article-3-840-NQKOI-OSO... )

[3] Yotsov, I. Usloviya za razvitie na ikonomicheskite koridori v Evraziya - https://www.researchgate.net/profile/Ivo-Yo...
( [3] Йоцов, И. Условия за развитие на икономическите коридори в Евразия - https://www.researchgate.net/profile/Ivo-Yo... )

[4] Svetla Stoilova, Multi-criteria approaches for choosing intermodal technology for container transportation, https://www.researchgate.net/publication/37...

[5] Varadinova, Yu. ANALIZ NA PAZARA ZA KONTEYNERNI PREVOZI ZA GRUZIYa, spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” tom 18, broy 1, 2020 g. https://mtc-aj.com/library/1909.pdf
( [5] Варадинова, Ю. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА ЗА КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ ЗА ГРУЗИЯ, списание “Механика, транспорт, комуникации” том 18, брой 1, 2020 г. https://mtc-aj.com/library/1909.pdf )

[6] Varadinova, Yu., Andrey Borisov, Simona Angelova, ANALIZ NA PAZARA ZA KONTEYNERNI PREVOZI, spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” tom 18, broy 3/1, 2020 g. https://mtc-aj.com/library/1997.pdf
( [6] Варадинова, Ю., Андрей Борисов, Симона Ангелова, АНАЛИЗ НА ПАЗАРА ЗА КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗИ, списание “Механика, транспорт, комуникации” том 18, брой 3/1, 2020 г. https://mtc-aj.com/library/1997.pdf )

[7] Yotsov, I, OTsENKA NA POTENTsIALA ZA RAZVITIE NA TRANSPORTNATA I LOGISTIChNA SISTEMA V BALGARIYa V KONTEKSTA NA IZGRAZhDANE NA TRANSKONTINENTALNITE VRAZKI V EVRAZIYa, spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” tom 16, broy 3/1, 2018 g. https://mtc-aj.com/library/1606.pdf
( [7] Йоцов, И, ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА И ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСКОНТИНЕНТАЛНИТЕ ВРЪЗКИ В ЕВРАЗИЯ, списание “Механика, транспорт, комуникации” том 16, брой 3/1, 2018 г. https://mtc-aj.com/library/1606.pdf )

[8] Interaktivna platforma za znaniya za transport i logistika, http://www.eskema.eu/defaultinfo.aspx?areai... = 44 & indeh = 2
( [8] Интерактивна платформа за знания за транспорт и логистика, http://www.eskema.eu/defaultinfo.aspx?areai... = 44 & indех = 2 )

[9]. http://varnaferry.com/za-nas/

[10] https://plaske.ua/ferry-poti-varna-poti/en

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките