Научен доклад ID 2337 : 2023/1
ПРЕГЛЕД НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА У НАС И СВЪРЗАНИЯ С НЕЯ АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Свилен Борисов

Докладът разглежда развитието на автомобилните превози на опасни товари по шосе в исторически план. Разгледана е изградената правна рамка, както и нейното непрекъснато развитие и адаптиране към постоянния напредък на индустрията. Направен е анализ на възможните поражения върху околната среда вследствие на неправилното съхранение и пътнотранспортните произшествия при автомобилния превоз на опасни вещества, изделия, смеси и отпадъци. Определени са превантивните мерки, действията и контролът при складирането и пренасянето им, с цел подобряване на безопасността, както и защита на околната среда (предотвратяване замърсяването на въздуха, почвата и водата).


околна среда транспорт безопасност безопасност в автомобилния транспорт опасни вещества опасни изделия опасни смеси опасни отпадъци. environment transport safety safety in road transport dangerous goods dangerous substances dangerous productСвилен Борисов

BIBLIOGRAPHY

[1] Bezopastnost transporta v kontseptsii Uilyama Giddona, L. F. Kozhenevski, nauch. dokl., sp.‘Mehanika transport komunikatsii”, br.3, 2014 g., s.0-1
( [1] Безопастность транспорта в концепции Уильяма Гиддона, Л. Ф. Коженевски, науч. докл., сп.‘Механика транспорт комуникации”, бр.3, 2014 г., с.0-1 )

[2]Todorova M., Dzhaleva A. i mezhdunaroden kolektiv, „Za menidzharite v tovarniya avtomobilen transport”, S., 2014, http://www.know-in.eu/e-how.html.
( [2]Тодорова М., Джалева А. и международен колектив, „За мениджърите в товарния автомобилен транспорт”, С., 2014, http://www.know-in.eu/e-how.html. )

[3]„Definitsiya v rechnika za zashtita na okolnata sreda | definirana zashtita na okolnata sreda“ . yourdictionary.com .
( [3]„Дефиниция в речника за защита на околната среда | дефинирана защита на околната среда“ . yourdictionary.com . )

[4] „Kakvo e opazvane na okolnata sreda. opredelenie za opazvane na okolnata sreda (Praven rechnik na Blek)“ . Pravniyat rechnik . 19 oktomvri 2012 g.
( [4] „Какво е опазване на околната среда. определение за опазване на околната среда (Правен речник на Блек)“ . Правният речник . 19 октомври 2012 г. )

[5] Sektoren analiz na himicheskata promishlenost po danni ot 2020 g. Spetsializiran byuletin „Novini ot mashinostroeneto” https://machinebuilding-bulgaria.com/
( [5] Секторен анализ на химическата промишленост по данни от 2020 г. Специализиран бюлетин „Новини от машиностроенето” https://machinebuilding-bulgaria.com/ )

[6] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 2023 English.

[7] Economic Commission for Europe. Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) 2023 Russian.

[8] International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

[9] ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките