Научен доклад ID 2320 : 2022/3
ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ. МЕРКИ ЗА БEЗОПАСНОСТ И МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

Юлия Варадинова, Даниела Петкова

Опасните товари са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността, собствеността или околната среда. Авиокомпаниите, спедиторите, наземните оператори и всики участници в транспортната верига разчитат на ръководството на IATA за опасни товари - IATA DGR, техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (IATA).

В доклада са разгледани някои от процесите свързани с търговската експлоатация при превоз на опасни товари по въздух, включващи условия и изисквания за превоз, придружаващи документи и правила за превоз. Разглеждат се и мерките за бeзопасност и мерки при аварийно изпускане при превоз на вредни вещества. Засегната е и темата свързана с обучението на персонала на транспортни и спедиторски фирми, занимаващи се с превоз на опасни товари.


въздушен транспорт опасен товар технически инструкции IATA DGR безопасност.air transport dangerous cargo technical instructions IATA DGR safety.Юлия Варадинова Даниела Петкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Pravila za opasni tovari na IATA (DGR), 63-to izdanie v sila ot 1 yanuari 2022 g. - 31 dekemvri 2022 g.
( [1] Правила за опасни товари на IATA (DGR), 63-то издание в сила от 1 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г. )

[2] Tehnicheski instruktsii na Mezhdunarodnata organizatsiya za grazhdansko vazduhoplavane po bezopasen prevoz na opasni tovari po vazduha - dokument 9284-AN/905 (TI).
( [2] Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 (ТИ). )

[3] Pravilnika na Mezhdunarodnata organizatsiya za vazdushen transport (IATA) za prevoz na opasni tovari po vazduha (PI)”
( [3] Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ)” )

[4] Naredba № 18 ot 4 mart 1999 g za Bezopasen prevoz na opasni tovari po vazduha v sila ot 19.04.1999 g.
( [4] Наредба № 18 от 4 март 1999 г за Безопасен превоз на опасни товари по въздуха в сила от 19.04.1999 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките