Научен доклад ID 2313 : 2022/3
ПРОБЛЕМИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИТЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И НАСИПНИ МАТЕРИАЛИ

Даниел Василев

В статията са засегнати проблемите на техническата експлоатация на машините за обработване та земни маси и насипни товари. Една от главните задачи на техническата експлоатация е да се увеличи ресурса на съответната машина, като се вземе предвид икономически и екологичните параметри. В статията са описани различни видове машини за обработване на земни маси и насипни материали, също така основните дейности на техническата експлоатация, проблемите при извършване на ТО (техническо обслужване) и ремонтите. Също така са засегнати проблемите на ТЕ (техническа експлоатация) в нашата страна, като неправилно планиране обслужване и ремонт, така също се пренебрегват икономическите и екологични фактори при извършването й. Засегнат е все по-големия проблем с недостига на добре обучени инженерни кадри.


Техническа експлоатация земекопни машини насипни товари ремонт на земекопни машини техническо обслужваниTechnical operation earthmoving machines bulk cargo repair of earthmoving machines technically servicedДаниел Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] DSO „stroitelna mehanizatsiya“, „Rakovodstvo po tehnicheska eksploatatsiya i poddarzhane na bageri, traktori i avtokranove“. Darzhavno izdatelstvo „Tehnika“, Sofiya, 1967
( [1] ДСО „строителна механизация“, „Ръководство по техническа експлоатация и поддържане на багери, трактори и автокранове“. Държавно издателство „Техника“, София, 1967 )

[2] Botev,B. „Osnovni polozheniya za tehnicheska eksploatatsiya na tovaro-raztovarnite sistemi v skladovete“, Veliko Tarnovo, 2005, https://download.pomagalo.com/296803/eksplo... na tovaro raztovornite mashini/
( [2] Ботев,Б. „Основни положения за техническа експлоатация на товаро-разтоварните системи в складовете“, Велико Търново, 2005, https://download.pomagalo.com/296803/eksplo... na tovaro raztovornite mashini/ )

[3] Hristov, D., „Zemekopni i tovarachni mashini“, „Tehnika“,Sofiya, 1979
( [3] Христов, Д., „Земекопни и товарачни машини“, „Техника“,София, 1979 )

[4] Alekseeva,T.V. i dr., „Mashini dlya zemlyanih rabot“, „Mashinostroenie“, Moskva, 1972
( [4] Алексеева,Т.В. и др., „Машиньi для земляньiх работ“, „Машиностроение“, Москва, 1972 )

[5] B.Pushkarov, B.Petkov, V.Vasilev, ”Problemi pri sledremontnoto razrabotvane i izpitvane na podbivni agregati na traversopodbivni mashini”, sp. ”Zhelezopaten transport” - kn. 12/1992 g., ISSN 0204-7160
( [5] Б.Пушкаров, Б.Петков, В.Василев, ”Проблеми при следремонтното разработване и изпитване на подбивни агрегати на траверсоподбивни машини”, сп. ”Железопътен транспорт” - кн. 12/1992 г., ISSN 0204-7160 )

[6] Vasilev, A. A., N.V.Martinov, „Mashini dlya zemlyanih rabot pri stroitelstve dorog“ „Mashinostroenie“, Moskva, 1970
( [6] Василев, А. А., Н.В.Мартьiнов, „Машиньi для земляньiх работ при строительстве дорог“ „Машиностроение“, Москва, 1970 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките