Научен доклад ID 2265 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗХОДА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА МЕТРОСЪСТАВИ SIEMENS INSPIRO SF В РЕАЛНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ

Бойко Вълков

Софийското метро е основна транспортна артерия на обществения градски транспорт. Третият метродиаметър (Линия 3) е изграден е с изцяло нова технология за тягово електрозахранване (въздушна контактна система с напрежение 1500 VDC) и телекомуникационна система за управление на влаковото движение (CBTC), осигуряваща напълно автоматичен режим на работа на влаковете. Линия 3 на метрото се обслужва с нов високотехнологичен подвижен състав - метровлакове Siemens Inspiro SF, които са специално произведени за Софийското метро. Тези влакове са тривагонни и представляват един неделим съчленен метросъстав.

В настоящата разработка са представени резултати от проведено изследване върху параметрите на енергийно потребление на метровлакове Siemens Inspiro SF в реални експлоатационни условия по Линия 3 на Софийския метрополитен. Получените по експериментален път данни за енергийното потребление са аналитично обработени и са представени в табличен вид. Въз основа на получените резултати е проведен анализ на енергийните показатели на метровлаковете Siemens Inspiro SF и са формулирани съответни изводи.


Софийско метро метровлакове Siemens Inspiro SF енергийнo потребление.Sofia metro Siemens Inspiro SF metro trains Energy consumption.Бойко Вълков

BIBLIOGRAPHY

[1] Akademiya za podvizhen sastav. Obuchenie za Sofiyski metropoliten, Obuchenie za mashinisti, Modul OP2, Siemens AG 2018, Sofiya, 2019 g.
( [1] Академия за подвижен състав. Обучение за Софийски метрополитен, Обучение за машинисти, Модул OP2, Siemens AG 2018, София, 2019 г. )

[2] Petrov I., G. Dimitrov, T. Lalev, Eksperimentalno izsledvane na energiynata efektivnost na metrovlakovete na stolichniya metropoliten v realni eksploatatsionni usloviya, TU - Sofiya, Elektrotehnicheski fakultet, VIII Nauchna konferentsiya „EF 2016”, 12-15 septemvri 2016, k.k. „Sv. sv. Konstantin i Elena“, Varna, Balgariya, Godishnik na Tehnicheski universitet - Sofiya, tom 67, kniga 1, 2017 g., ISSN 1311-0829
( [2] Петров И., Г. Димитров, Т. Лалев, Експериментално изследване на енергийната ефективност на метровлаковете на столичния метрополитен в реални експлоатационни условия, ТУ - София, Електротехнически факултет, VIII Научна конференция „ЕФ 2016”, 12-15 септември 2016, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна, България, Годишник на Технически университет - София, том 67, книга 1, 2017 г., ISSN 1311-0829 )

[3] Dimitrov G. Izsledvane parametrite na energiyno potreblenie na metrovlakove model Siemens Inspiro SF po vreme na patni testove, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii””, tom 18, br. 3/2, str. X-52, 2020 g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), statiya № 2033, https://mtc-aj.com/library/2033.pdf
( [3] Димитров Г. Изследване параметрите на енергийно потребление на метровлакове модел Siemens Inspiro SF по време на пътни тестове, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации””, том 18, бр. 3/2, стр. X-52, 2020 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), статия № 2033, https://mtc-aj.com/library/2033.pdf )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките