Научен доклад ID 2259 : 2022/3
ПРЕВОЗИТЕ „RoLa“ – БЪРЗИ, ФУНКЦИОНАЛНИ, ПРАКТИЧНИ, НАДЕЖДНИ, ЕКОЛОГИЧНИ

Ирена Божичкова, Петко Костадинов, Мартин Златков

Както е известно една напреднала държава задължително има добре развита и работеща икономика. Естествено е, че индустриалния сектор се нуждае от гъвкав, бърз, евтин, сигурен, независим и екологично чист транспорт. На тези условия отговаря в най-голяма степен електрифицирания железопътен транспорт. В България е налична, добре развита и електрифицирана железопътна система.

Превозването на товари до и от дестинации без железопътна инфраструктура се извършва от сухопътен товарен транспорт съчетаващ множество недостатъци, като висок специфичен разход на енергия, висока степен на замърсяването на въздуха, висок дял на транспортни произшествия и др. Това налага въвеждането на интермодалност в транспорта. Екипът на настоящия доклад представя опита на други държави за развитие на комбинирания транспорт, като се избягва нискоефективното разтоварване и товарене на стоките от един в друг вид транспортно средство. По-ефективно използване на железницата и многократно понижаване количеството на генерираните парникови газове от транспортния сектор прави интермодалния транспорт перспективен.

В доклада, са представени основни начини за постигатне на високоефективен интермодален транспорт.

Екипът на настоящия доклад представя идея за допълнително повишаване на ефективността на превозите тип RoLa, чрез въвеждане на допълнителни технически средства.

Дадено е мнението на европейската асоциация за товарен железопътен транспорт (ERFA). Описани са подробно предимства и несостатъците на този тип превози.


Електрифициран железопътен сухопътен товарен транспорт RoLa зареждане електромобил електрически камион хибрид хибриден камион контактна мрежа железница интермодален.Electrified Rail Land Freight Transport RoLa Charging Electric VehiclИрена Божичкова Петко Костадинов Мартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.economic.bg/bg/news/12/osnovno-...

[2] https://www.shell.bg/business-customers/she...

[3] https://www.kamioni.bg/menu/10/post/21857/T...

[4] https://btvnovinite.bg/svetut/vlak-s-tirove...

[5] https://www.dkv-euroservice.com/bg

[6] https://www.railcargo.com/de/leistungen/int...

[7] https://nextlogistic.eu/itp/

[8] Dimitrova E., Dispecherska GPS sistema za monitoring i upravlenie v avtomobilniya transport, International Conference „Automatics and Informatics 2019“, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.61-64
( [8] Димитрова Е., Диспечерска GPS система за мониторинг и управление в автомобилния транспорт, International Conference „Automatics and Informatics 2019“, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.61-64 )

[9] E. Dimitrova, S, Tomov, Automatic Train Operation for Mainline, 13th Conference BulEF 2021, IEEE Xplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF53491.2021.9690777

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките