Научен доклад ID 2258 : 2022/3
ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРИФИЦИРАН СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Мартин Златков, Петко Костадинов,

последното десетилетие почти всички автомобилни производители представиха свои разработки на електромобили. Разрасна се спектъра, като някои компании разработиха електробуси, електрически микробуси и електрически камиони. Стана ясно обаче, че все още не е достатъчно рентабилно да се превозват тежки товари с висока скорост на големи разстояния по този начин, заради все още високата цена и голямата маса на акумулаторната батерия и самия товар. За справяне с горепосочените трудности няколко компании предложиха инженерни решения за снабдяване с електроенергия в движение, на тежкотовярни превозни средства, които са в процес на разработка.

Множество фирми разработват концепции и действащи прототипи на системи чрез които да се избегне необходимостта от тягови батерии с голям капацитет в транспортните средства.

Разработват се системи за доставяне на електроенергията чрез „горни“ контактни мрежи наподобяващи контактната мрежа на тролейбусния транспорт но с подобрена система за токоснемане. Разработвет се системи с прекъсната контактна мрежа, при която превозните средства са оборудвани с тягова батерия с малък капацитет, а заряда се извършва по време на движение в участъците с контактна мрежа.

Разработват се системи с „долно“ токоснемане, като то се разделя на две коренно различни концепции. При единия вид долно токоснемане се използва контактна релса интегрирана в пътната настилка и позволяваща безопасното придвижване на други видове превозни средства и пешеходци. При втория вид система се използва индуктивна (безконтактна) връзка между системата за токоподаване и токоснемане.

В доклада са представени тенденциите за развитие на електрифициран сухопътен транспорт. Разгледани са особеностите на различните предложени токозахранващи системи.


Електрифициран железопътен сухопътен товарен транспорт пантограф токоприемник токоснемател токоснемане контактна мрежа електродвигател електрозадвижване електрически каминон електротранспорт батерия електромобил електробус зареждане.ElecМартин Златков Петко Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.mobilegeeks.de/news/eroadarland...

[2] http://blog.euroimportpneumatici.com/svezia...

[3] https://www.energieleben.at/eroadarlanda-el...

[4] http://www.electric-vehiclenews.com/2013/06...

[5] https://www.volvogroup.com/en-en/news/2018/...

[6] https://www.selfdrivingcars360.com/electric...

[7] https://nplus1.ru/news/2018/04/13/sweden-ro...

[8] Pavlov N., V. Dimitrov, Analiz na razlichnite shemi na zadvizhvane na elektromobilite, Mezhdunarodna Nauchna Konferentsiya „Transport 2021”, n. sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 19, broy 3/3, statiya № 2139, 2021, str. H-45 – H-51
( [8] Павлов Н., В. Димитров, Анализ на различните схеми на задвижване на електромобилите, Международна Научна Конференция „Транспорт 2021”, н. сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 19, брой 3/3, статия № 2139, 2021, стр. Х-45 – Х-51 )

[9] Dimitrov V., N. Pavlov, Study of the Starting Acceleration and Regenerative Braking Deceleration of an Electric Vehicle at Different Driving Modes, 13th Conference BulEF-2021, IEEEXplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF53491.2021.9690780, 2021

[9] https://nauka.offnews.bg/news/Tehnologii_7/...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките