Научен доклад ID 2250 : 2022/3
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ И ВРЕМЕВИ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ПРИОБЕКТОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГЛОБЯЕМИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Димитър Калошев, Мира Зафирова

Сглобяемите стоманобетонни конструкции се отличават с:

 съкращаване на сроковете на изпълнение чрез изпълнение на елементите в завод или с предварително производство на елементите преди настъпване на монтажа. По този начин се оптимизира времето за производството им спрямо монолитното изпълнение,

 оптимизация на теглото и носимоспособността на елементите спрямо сечението им,

 възможност за покриване на големи отвори, поради което са често използвани при промишленото строителство.

Сглобяемите стоманобетонни елементи обикновено се изпълняват в заводи за стоманобетонни конструкции, като готовите елементи се транспортират от завода до обекта. Транспортирането им често се затруднява поради следните технически проблеми:

 нестандартните им размери и тегло на елементите,

 липса на изградената инфраструктура до обектите. Направата на временна инфраструктура увеличава допълнителни разходи, а понякога и нейното изпълнение е невъзможно.

Това комбинирано с ограничения брой заводи, изпълняващи сглобяеми стоманобетонни елементи, води до значително забавяне както на изпълнението на отделните строително – монтажните работи на обекта, така и на целия обект .

Целта на разработката е да се анализира решението за изпълнение на сглобяеми стоманобетонни елементи приобектово. Изборът на решението е продиктувано от географските особености на терена, където ще се монтират сглобяеми елементи и от невъзможността на заводите за сглобяеми елементи да изпълнят поръчката в конкретния срок.


оптимизация сглобяеми стоманобетонни елементи географските особености на терена optimization precast reinforced concrete elements the geographical features of the terrainДимитър Калошев Мира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za sashtestvenite iziskvaniya i otsenyavane saotvetstvieto na stroitelnite produkti, DV br. 93, 2000 g., s izmenenie i dopalnenie do DV br. 40, 2006 g.,
( [1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, ДВ бр. 93, 2000 г., с изменение и допълнение до ДВ бр. 40, 2006 г., )

[2] Boyadzhiev Hr. „Otsenka na saotvetstvieto pri proektirane i izpalnenie na stomanobetonni konstruktsii“, Sofiya-2011 g. ISBN 978-954-12-0214-1,
( [2] Бояджиев Хр. „Оценка на съответствието при проектиране и изпълнение на стоманобетонни конструкции“, София-2011 г. ISBN 978-954-12-0214-1, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките