Научен доклад ID 2172 : 2021/4
ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАДСКА СРЕДА

Пламен Иванов

Чрез дъждоприемните шахти атмосферните води се приемат и отвеждат до канализационната система. Дъждоприемните шахти се предвиждат по дължината на улиците, при съобразяване с най-ниските точки, определени от вертикалната планировка на улиците, както и в зоната на уличните кръстовища, така че да се осигури оттичане на повърхностните води до най-ниските точки, определени от вертикалната планировка на кръстовищата. Описани са начините на свързване на шахтите към канализационната мрежа. Разгледан е методът на оразмеряване. Описана е системата за отводняване, чрез използване на бордюри с интегрирано отводняване.


дъждоприемни шахти отводняване заустване отвеждане на дъждовни води отточен коефициентrainwater intake shafts drainage discharge rainwater drainage runoff coefficientПламен Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] NAREDBA № RD-02-20-8 ot 17 may 2013 g. za proektirane, izgrazhdane i eksploatatsiya na kanalizatsionni sistemi,
( [1] НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, )

[2] Mihaylov N. “Stroitelstvo na avtomobilni patishta“, Sofiya: Galini – N, 2012, 448 str.,
( [2] Михайлов Н. “Строителство на автомобилни пътища“, София: Галини – Н, 2012, 448 стр., )

[3] Nikolov, V. „Proektirane i stroitelstvo na patishta“, Sofiya: VTU Todor Kableshkov, 2012, 588 str.,
( [3] Николов, В. „Проектиране и строителство на пътища“, София: ВТУ Тодор Каблешков, 2012, 588 стр., )

[4] Nikolov, Valentin A. i dr. „Rakovodstvo za proektirane na patishta“, Sofiya: VTU Todor Kableshkov, 2010, 201 str.,
( [4] Николов, Валентин А. и др. „Ръководство за проектиране на пътища“, София: ВТУ Тодор Каблешков, 2010, 201 стр., )

[5] Katalog na bordyuri s integrirano otvodnyavane ACO KerbDrain.
( [5] Каталог на бордюри с интегрирано отводняване ACO KerbDrain. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките