Научен доклад ID 2166 : 2021/4
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ (ИСКУТНПГИ)

Иван Ганчев

Техническият надзор винаги е играл ключова роля в газовата индустрия. Логично е заедно с активно променящите се технологии и съоръжения в сектора тази роля да се променя, като сигурността е била и остава от първостепенно значение. За да е възможно взимането на правилно решение, относно модернизиране на технологията за технически надзор и философията за оформяне на нормативната база за него е необходимо да се направи точен анализ на проблема, като се отчетат всички детайли на съществуващата реалност.

Отделните елементите, възли и оборудване (активите) на промишлените газови инсталации често са разположени на места или в райони, отдалечени от крайния консуматор на природен газ. Така те са изправени пред заплахи, породени от екстремни физически и атмосферни условия до такива, причинени от обществени и политически вълнения. В тези случаи управлението на риска се явява задача от изключителна важност.

В научния доклад е представена нова система за извършване на технически надзор на промишлени газови инсталации. Представена е блокова схема, и принципа на работа на тази иновативна система. Направена е оценка на приложимостта и възможностите за повишаване безопасността и безпристрастността при извършваните дейности по технически надзор.


Индустриални газови инсталации промишлени газови инсталации за природен газ технически надзор Наредба за устройството и безопасната експлоатация на газопроводи за пренос и разпределение и на оборудване инсталации и уреди за природен газIndustrial gasИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Boyadzhiev M.B., Filkov Gr. Gazoregulatorna i izmervatelna tehnika, Izdatelska kashta na MGU ”Sv. Ivan Rilski”, Sofiya, 2012
( [1] Бояджиев М.Б., Филков Гр. Газорегулаторна и измервателна техника, Издателска къща на МГУ ”Св. Иван Рилски”, София, 2012 )

[2] Boyadzhiev M.B., Georgiev L., Upravlenie na gazovata infrastruktura, 2013
( [2] Бояджиев М.Б., Георгиев Л., Управление на газовата инфраструктура, 2013 )

[3] Boyadzhiev M.B., Nevronnite mrezhi v pomosht na sazdavaneto na prilozhni modeli za prognozirane i upravlenie v gazovata promishlenost, Izdatelska kashta na MGU ”Sv. Ivan Rilski”, Sofiya, 2015
( [3] Бояджиев М.Б., Невронните мрежи в помощ на създаването на приложни модели за прогнозиране и управление в газовата промишленост, Издателска къща на МГУ ”Св. Иван Рилски”, София, 2015 )

[4] Genovski Iv., Altanov G., Rakovodstvo za uprazhneniya po toplosnabdyavane i gazosnabdyavane, 2012
( [4] Геновски Ив., Алтънов Г., Ръководство за упражнения по топлоснабдяване и газоснабдяване, 2012 )

[5] Kazimov, K.G Osnovy gazovoto hozyaystva. M., Vysshaya shkola, 1981
( [5] Казимов, К.Г Основы газовото хозяйства. M., Высшая школа, 1981 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките