Научен доклад ID 2123 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ТРАЕКТОРИИТЕ НА ТЕНИС ТОПКА

Анастас Иванов Иванов

Съвременният тенис на корт се характеризира с постоянно изменение

в няколко направления. Най-същественото от тях се отнася до изменения в

конструкцията на ракетите за тенис. Усъвършенства се композитният материал,

от който се изработва рамката на ракетата и кордажа. Топките за тенис също се

модифицират. Всичко това води до промяна на техниката на ударите на

състезателите. Съвременните тенисисти използват най-различни удари. Те се

характеризират с различни начални линейни и ъглови скорости, както и с различни

начални ъгли спрямо хоризонта. Основната цел на работата е да се изследват двата

най-важни удара в тениса: форхенд с горна ротация и бекхенд с долна ротация.

Изчисленията и графичните изображения се провеждат с математическия пакет

MatLab. Направените изводи и заключения са важни не само за специалистите в

областта на Теоретичната и Приложна механика, но и биха били полезни за

спортните специалисти, треньори и тенисисти.


траектории тенис топка удари с ротация ефект на Магнус числено решение MatLabtrajectories tennis ball strokes with rotations Magnus effect numerical solution MatLabАнастас Иванов Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Cross R. Dynamics properties of tennis balls. Physics Department, Sport Engineering, 2, 1999, pp. 23-33.

[2] Cooke, A.J., An overview of tennis ball aerodynamics. Sport Engineering, 3 (2), 2000, pp. 123-129.
( [2] Cooke, A.J., An overview of tennis ball aerodynamics. Spоrt Engineering, 3 (2), 2000, pp. 123-129. )

[3] Mehta R.D., Pallis J.M., Sports ball aerodynamics: effects of velocity spin and surface roughness. Materials and Science in Sports, TMS, 2001, pp. 185-197.

[4] Chadwick S.G., The aerodynamics properties of tennis balls. The University of Sheffield, Department of Mechanical Engineering, PhD dissertation, 2003, p. 331.

[5] Gonzales O., Graf A.B., Maddocks J.H., Dynamics of rigid body in a Stockes fluid, Jour. Fl. Mech., 519, Cambridge, DOI: 10.1017/S0022112004001284, 2004, pp 133-160

[6] Cohen C., Clanet C., Physics of Ball Sports. EPN 47/3, 2016, pp. 13-16, doi: http://dx.doi.org/10.1051/epn/2016301.

[7] Li F., Liu L., Wang Q., Qin K., Hu Q., Yang Q., Liu Y., Zhang B., Tennis balls judgment model based on numerical simulation. National Convention on Sports Sc. Of Cina, 01018, 2017, pp. 1-3, doi: 10.1051/ncssc/201701018.

[8] Kwon S., Pfister R., Hager R.L., Hunter I., Steely M.K., Influence of tennis racquet kinetics of ball topspin angular velocity and accuracy during the forehand grandstroke. Journal of Sports Science and Medicine, 16, 2017, pp. 505-513.

[9] Landlinder J., Lindiger S.J., Stöggl T., Wagner H., Müller E., Kinematic differences of elite and high-performance tennis players in the cross court and down the line forehand. Sport Biomechanics, 9 (4), 2010, pp. 280-285.

[10] Ivančević T., Jovanović B., Dikić M., Marković S., Dukić N., Biomechanical analysis of shots and ball motion in tennis and analogy with handball throws. Facta universitatis, series: Physical Education and Sport, vol. 6, № 1, 2008, pp. 51-66.

[11] Alam F., Subic A., Naser J., Rasul M.G., Khan M.M.K., A sydy of sin efects on tennis ball aerodynamics. WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, vol. 3. Issue 3, ISSN: 1790- 5087, 2008, pp. 271-278.

[12] Chadwick S.G., Haake S.J., The drag coefficient of tennis balls. Engineering of Sport Conference, Sydney, June 2000, pp. 169-176.

[13] Goodwill S.R., Chin S.B., Haake S.I., Aerodynamics of spinning and non-spinning tennis balls. Journ. Wind Eng. and Indust. Aerodyn. vol. 92, Issue 11, 2004, pp. 935-958.

[14] Mehta R., Alam F., Subic A., Review of tennis ball aerodynamics. Sports Technology, No 1, John Wiley and Sons Asia Pte Ltd, 2008, pp. 1-16, doi: 10.1002/jst.11.

[15] Nakajima T., Hiratsuka M., Ito S., Konno A., Aerodynamics characteristics and PIV analyses concerning tennis balls. IOP Conf. Series: Materials Sciene and Engineering 249, 012021, 2017, pp. 1-4.

[16] Cross R., Londsey C., Masurements of drag and lift on tennis balls in flight. Sports Engineering 17 (2), doi: 10.1007/s12283-013-0144-9, 2013, pp. 89-96.

[17] Cross R., Calculations of groundstroke trajectories in tennis. School of Physics, University of Sydney, 2020, pp.1-20, doi: 10.1007/s12283-020-00322-1.

[18] Ivanov A.I., Three-dimensional study of tennis ball flight. Journal Mechanics of Machines, year XXII, book 2, ISSN 0861-9727, 2014, pp. 34-37.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките