Научен доклад ID 2112 : 2021/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ

Кирил Маринков

Изследването на техническото състояние на подвижни работни площадки в работно състояние и съответствието им с изискванията на нормативните актове е важен елемент за безопасността на тези машини. Дори малки отклонения от нормативните стандарти може да предизвика тежки аварии, поради това е необходимо да се извършват редовни технически прегледи.

При въвеждането им в експлоатация е необходим първоначален технически преглед от лицензиран контролен орган, който вписва прегледа в ревизионната книга на площадката.

Не се допуска експлоатация и работа с подвижни работни площадки когато:

- повдигателните съоръжения, не са регистрирани пред органите за технически надзор или не им е извършен технически преглед по чл. 108, ал. 1, т. 1 – 7 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/,

- не се допускат до работа със подвижните работни площадки, персонал, който не притежава съответната правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки или не е обучен съгласно чл. 55, т. 3 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/:

Ползвателя и лицата управляващи подвижните работни площадки трябва да спазват разпоредбата на чл. 78 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/,

Целта на настоящата работа е да изследва и да се направи оценка на техническото състояние на подвижните работни площадки, като се установи тяхното състояние, съгласно действащите нормативни изисквания.


безопасност подвижни работни площадки видове диагностикаsafety mobile work sites types diagnosticsКирил Маринков

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za bezopasna eksploatatsiya i tehnicheski nadzor na povdigatelni saorazheniya. V sila ot 18.10.2010 g. Prieta s PMS № 199 ot 10.09.2010 g. izm. i dop. DV. br.10 ot 5 fevruari 2021g.,
( [1] Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения. В сила от 18.10.2010 г. Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г. изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г., )

[2] BDS EN 1298:2003 Podvizhni rabotni ploshtadki i skeleta. Pravila i rakovodstvo za sastavyane na rabotni instruktsii,
( [2] БДС EN 1298:2003 Подвижни работни площадки и скелета. Правила и ръководство за съставяне на работни инструкции, )

[3] BDS EN 16704-1:2017 Zhelezopatna tehnika. Relsov pat. Zashtita za bezopasnost na relsoviya pat po vreme na rabota. Chast 1: Riskove i obshti printsipi za zashtita na statsionarni i podvizhni rabotni ploshtadki,
( [3] БДС EN 16704-1:2017 Железопътна техника. Релсов път. Защита за безопасност на релсовия път по време на работа. Част 1: Рискове и общи принципи за защита на стационарни и подвижни работни площадки, )

[4] BDS ISO 4310:2010 Kranove. Pravila i metodi za izpitvane,
( [4] БДС ISO 4310:2010 Кранове. Правила и методи за изпитване, )

[5] https://destbul.com/sales-2/,

[6] https://www.railwaypassion.com/forums/index...

[7] https://versalift.com/bucket-truck/sst-36-n...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките