Научен доклад ID 2082 : 2021/3
ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В КРАЛЕВО

Драган Петрович, Милан Бижич

Тази статия представя някои от постиженията в развитието на железопътните превозни средства в Кралево. Основните носители на това развитие са фабриката за товарни вагони в Кралево и Факултетът по машинно инженерство в Кралево или днешният Факултет по машинно и строително инженерство в Кралево. В допълнение е важно да се подчертае приносът на някои личности извън тези две институции, сред които е инж. Добривой Божич. За да се осигури възможно най-доброто проектиране и управление на готовите продукти, бяха разработени различни методи за изчисляване и изпитване на железопътните превозни средства и техните компоненти. Цялостното творчество на инженери и работници от Кралево допринесе за подобряването на железопътното движение в Сърбия и по света. В наши дни производството на железопътни превозни средства в Кралево е в преходна фаза. При все това, създадените лаборатории, успешно реализираните проекти и постигнатите резултати представляват сериозни възможности и основа за успешни научни изследвания и възобновяване на производството на железопътни превозни средства в Кралево.


железопътни превозни средства Кралево Фабрика за вагониRailway Vehicles Kraljevo Wagon FactoryДраган Петрович Милан Бижич

BIBLIOGRAPHY

[1] N. Nedic, D. Petrović, M. Bižić, et al., Dobrivoje S. Božić – inventor of the modern train braking system, Thematic proceedings, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, Kraljevo, 2016. (in Serbian)

[2] Monograph FVK 1936-1976, Wagon Factory Kraljevo, Kraljevo, 1976. (in Serbian)

[3] UIC 518, Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior - Safety - Track fatigue - Running behavior.

[4] D. Petrović, M. Bižić, D. Atmadzova, Application of Rubber Elastic Elements In Suspension of Railway Vehicles, Academic Journal ``Mechanics Transport Communications``, Sofia, Bulgaria, Volume 15, Issue 3, Pp. VI-44-VI-50, 2017.

[5] R. Rakanović, D. Petrović, Z. Šoškić, T. Simović, Testing of mechanical structures, Faculty of Mechanical Engineering in Kraljevo, Kraljevo, 2006. (in Serbian)

[6] M. Bižić, D. Petrović, M. Tomić, Z. Djinović, Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Measurement Science and Technology, Vol. 28, No. 7, 25 pp., 2017.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките