Научен доклад ID 2044 : 2020/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТИТЕ ОТ ПЪРВИ РЕД НА ПРЕДАВАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА Т-ОБРАЗЕН ФИЛТЪР

Ирина Асенова, Христина Спиридонова

Определянето на чувствителността на схемните функции на електрически вериги е задача, чието решаване има същвствено значение при синтеза на различни по вид и предназначение електрически и електронни устройства. Намирането на този показател е особено необходим при проектирането на честотно селективни устройства, тъй като при тях изискванията към точността на възпроизвеждане на честотните им характеристики са твърде високи. Теория на чувствителността е универсален апарат за решаване на редица задачи, свързани с анализ и диагностика на електрически вериги (ЕВ). Функциите на чувствителността се ползват като критерий за сравнение на различни конфигурации честотно-селективни вериги и представляват един от най-важните показатели при анализа им.

В доклада са определени чувствителностите от първи ред на предавателната функция на Т –образен филтър чрез сигнални графи в символен вид. Разглежданият филтър е част от преносвателния тракт на радиокомуникационна система и се използва да компенсира някои нелинейни ефекти на реалния канал за връзка. Изследвана е зависимостта на чувствителността на предавателната функция от честотата и е построена съответната характеристика чрез използване на програмния продукт Mathcad.


анализ на чувствителността предавателни функции Т-филтър sensitivity analysis transfer functionsT-filterИрина Асенова Христина Спиридонова

BIBLIOGRAPHY

[1] M. Fakhfakh, E. Tlelo-Cuautle, and F.V. Fernández (Eds.), Design of Analog Circuits through Symbolic Analysis. Bentham Science Publishers Ltd., 2012.

[2] M. Fakhfakh and B. Rodanski (Eds.), Pathological Elements in Analog Circuit Design. Bentham Science Publishers Ltd., 2018.

[3] Coates, C. L.: “General topological formulas for linear networks “, IRE Trans. On Circuit Theory, vol. CT-5,1, 1958.

[4] G. A. Nenov and I. N. Georgieva, “Determination of signal-flow-graph transfer function sensitivity using first- and second-order derivatives and graphs,” 5-th Electronic Devices and Systems Conference, Brno, Czech Republic, 1998, pp. 291-294.

[5] M. Fakhfakh, E. Tlelo-Cuautle, and F.V. Fernández (Eds.), Design of Analog Circuits through Symbolic Analysis. Bentham Science Publishers Ltd., 2012, ch. 5

[6] F. Balik and B. Rodanski, “Calculation of first- and second-order symbolic sensitivities in sequential form via the transimpedance method,” Proc. ECCTD’99, 1999, pp. 70-73.

[7] M. Fakhfakh and M. Pierzchala, “Computing symbolic transfer functions of CC-based circuits using Coates flow-graph,” 5th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, 10.1109/DTIS.2010.5487579, 2018.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките