Научен доклад ID 1960 : 2020/3
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТРОПОЛИТЕНИ

Стойна Любенова Костова

В нашата столица по последни данни живеят 1,3 млн. жители.За по-удобно и бързо предвижване на жителите на града, започна изграждането на един от най-съвременните метрополитени в Европа. Изграждането на тунелите на метрото е отговорна и сложна инженерна задача. Специалистите трябва да преодолеят различни и много на брой предизвикателства, част от които са свързани с геоложките характеристики на терена, водното ниво, преминаване под реки, под съществуващи сгради и конструкции, под пътища и комуникации, намиращи се на повърхността, със наличното към момента оборудване и машини. И всичко това трябва да бъде направено в предписания срок, и разбира се, с гаранция за бъдеща безопасна и надеждна работа. Статията разглежда методите, използвани за изграждане на метрополитени и тези, които са приложени по време на строителството на софийското метро. Приложени са основно четири метода на изграждане: класически - по открит способ, така наречения „Милански” метод, метод със защитен щит, и нов австрийски тунелен метод. Показани са основните характеристики на тези методи и прилаганите геотехнически конструкции за изграждането им. Дадени са особеностите на тунелопробиването. Показан е технологичният ред за изграждане на тунелите при различните методи. Подчертани са предимствата и недостатъците на използваните методи в зависимост от съществуващите условия. Анализирани са различните методи и прилагането им в зависимост от съществуващите геотехнически условия.


метрополитен тунел милански способ открит способ метод на предпазен щит нов Австрийски метод.metropolitan city railway tunnel Milanese open pit top down shield methods new Austrian methodСтойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bratoev St., Sofiyski mitropoliten, izd. Obrazovanie i nauka OOD, ISBN 954-91420-1-9, Sofiya, 2004
( [1] Братоев Ст., Софийски митрополитен, изд. Образование и наука ООД, ISBN 954-91420-1-9, София, 2004 )

[2] Zafirova M., Organizatsiya i upravlenie na stroitelstvoto v usloviyata na pazarno stopanstvo ISBN 978-954-12-0270-8, 2019
( [2] Зафирова М., Организация и управление на строителството в условията на пазарно стопанство ISBN 978-954-12-0270-8, 2019 )

[3] Ofitsialen sayt na metro Sofiya: https://www.metropolitan.bg/
( [3] Официален сайт на метро София: https://www.metropolitan.bg/ )

[4] Spisanie „Infrabild“, tuneli, № 1, 2017.
( [4] Списание „Инфрабилд“, тунели, № 1, 2017. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките