Научен доклад ID 1953 : 2020/3
ТРЕПТЕНИЯ НА ЕЛИПТИЧЕН ДИСК ОТ ИНЕРЦИОННО СМУЩЕНИЕ

Анастас Иванов Иванов

В статията се изследват пространствените трептения на елиптичен диск, свързан кораво с хоризонтален цилиндричен вал. Нормалата, към равнината на диска, сключва остър ъгъл с оста на вала. Той е приет за идеално еластичен и безтег-ловен с коравина на огъване и усукване. Опорните възли имат линейни еластични характеристики. Пространствените трептения на диска се пораждат от инер-ционно смущение, развиващо се в неговата равнина. Съставена е програма в средата на MatLab-Simulink. Получени са законите на движение, скоростите и ускоренията по всички обобщени координати. Извършени са изчисления с вариране на ъгъла между равнината на диска и вала. Направени са съответни изводи относно това влияние.


принудени пространствени трептения елиптичен диск инерционни смущение изолиране числено решение MatLabforced three-dimensional vibrations elliptical disc inertial excitations isolation numerical solution MatLabАнастас Иванов Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Alexandrov V.A., Petrova-Hristova L.B., Structural Mechanics of Machine Constructions. T. Kableshkov Univ. of Transport, ISBN 954-12-0109-1, Sofia, 2004, p.365. (in Bulgarian)

[2] Spicina D.N., Structural Mechanics of Machine Constructions. Moscow, Visshaya shkola, 1977, p.248. (in Russian)

[3] Ivanov A.I., Structural Dynamics. Sofia, 2010, Avangard Prima, ISBN 978-954-323-684-8, p.324. (in Bulgarian)

[4] Kolarov I.G., Kocev N.V., Stoychev S.D., Metal Constructions of Lifting-transport and Building Machines. Course Design Guide. Sofia, Tehnika, 1988, p.198 (in Bulgarian)

[5] Sergeev S.V., Sergeev Yu.S., Kononistov A.V., Self-synchronized controlled vibration drive with automated oscillation parameters monitoring system for high-tech equipment. ICIE 2018, Proceedings of the 4th International Conference of Industrial Engineering, pp.367-374.

[6] Perig A. V., Stadnik A. N., Kostikov A. A., Podlesny S. V., Research into 2D Dynamics and Control of Small Oscillations of a Cross-Beam during Transportation by Two Overhead Cranes. Shock and Vibration, vol. 2017, No 9605657, Feb. 2017, pp.1–21.

[7] Ivanov A.I., Three-dimensional Vibrations of Rigid Body. Sofia, 2017, Avangard Prima, ISBN 978-619-160-745-7, p.192. (in Bulgarian)

[8] Ivanov A.I., Motion of Ellipsoid in Fluid Area. Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, vol. 51, issue 2, Sofia, 2017, pp. 117-135. (in Bulgarian)

[9] Ivanov A.I., Modeling of dynamical tasks with MatLab. Sofia, 2011, Avangard Prima, ISBN 978-954-323-837-8, p.100. (in Bulgarian)

[10] Mikhaylov E.V., Semenov S.A., Analysis of technical solutions the wheel pairs directed decrease in resistance to movement of rail vehicle. Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, No 4 (234), 2017, pp.254-261. (in Russian)

[11] Chuprakov E.V., Melnichenko O.V., Evaluation of the strength of the axle wheelset of differential execution. Bulletin of mechanics and machine building Bulletin IrGGU No 10 (81), 2013, pp.63-70. (in Russian)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките