Научен доклад ID 1945 : 2020/3
МЕТОДИКА ДИНАМИЧНО КАЛИБРИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО НА ХИБРИДЕН АВТОМОБИЛ

Славчо Божков1, Георги Тонков2

Новите изисквания към съвременните автомобили стават по-строги, съответстващи на нормативните изисквания за мощност, въртящ момент, икономия на гориво и екология [1]. Основният фактор в тази област е горивната уредба на автомобилните двигатели с вътрешно горене (ДВГ), която се управлява от електронния блок за управление (ЕБУ). Електронното управление на двигателите с искрово запалване (SI двигатели), както и на двигателите с директно запалване (DI двигатели) се основава на определени сигнали от сензори, програмни карти и алгоритми за управление. В хибридните автомобили (ХА) тяговите електрически двигатели (ЕД) могат да работят независимо или във връзка с ДВГ чрез механичен разпределител (МР), за да задвижват трансмисията в зависимост от типа на архитектурата на ХА [2]. Една от основните характеристики на ХА е разходът на гориво, който се променя динамично в зависимост от условията на работа. Съвременните научноизследователски центрове за автомобили и производителите на автомобили проектират и разработват специализирана лаборатория, стационарни и подвижни изпитвателни стендове и развиват комплекси за проучване и тестване на енергийната ефективност на автомобилите, която зависи главно от разхода на гориво. Динамичното измерване на разхода на гориво се отнася до всички работни параметри като натоварване на ДВГ, честота на въртене, температура на ДВГ, ускорение на ДВГ и др. Освен това непрекъснатата циркулация на гориво при системите за впръскване на бензин също се взема предвид. Настоящата статия представя методиката за динамично калибриране на измервателна система EFMS100 за разход на гориво с помощта на стенд SKAD-1 за компютърно управление ДВГ с впръскване на бензин и стандартизиран измервателен цилиндър.


хибридни автомобили разход на гориво измерване методикаHEV fuel flow metering methodologyСлавчо Божков Георги Тонков

BIBLIOGRAPHY

[1] Ehsani M., Y. Gao, S. E. Gay and A. Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicls. Fundamentals, Theory, and Design. CRC Press LLC, 2005

[2] Konrad R. Fundamentals of Automotive and Engine Technology. ISBN 978-3-658-03971-4, Springer Vieweg, 2014

[3] Iqbal Husain. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals 2nd ed. ISBN I9781439811788 (e-book), CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

[4] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Penko Bozhkov, M.I. Bichurin, R.V. Petrov. Method for determination of the hybrid electric vehicle energy efficiency in urban transportation // Vestn. Novg. gos. un-ta. Ser.: Tehnicheskie nauki. 2019. UDK 681.586.785, 2019, DOI: https://doi.org/10.34680/2076-8052.2019.4(1...
( [4] Slavcho Bozhkov, Marian Mutafchiev, Ivan Milenov, Penko Bozhkov, M.I. Bichurin, R.V. Petrov. Method for determination of the hybrid electric vehicle energy efficiency in urban transportation // Вестн. Новг. гос. ун-та. Сер.: Технические науки. 2019. УДК 681.586.785, 2019, DOI: https://doi.org/10.34680/2076-8052.2019.4(1... )

[5] http://www.enginemeter.com/site/

[6] Slavcho Bozhkov, Georgi Tonkov. Methodology for Static Tuning of the HEV Fuel Flow Measuring System, VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “ENGINEERING. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SECURITY”, 09 - 10 June 2020, Borovets, Bulgaria, Proceedings, Year IV, ISSN 2535-0315(Print), Issue 1 (8), Volume 1, pp.25-28, 2020 http://techtos.net/sbornik/2020/1-2020.pdf

[7] Assoc.Prof. M.Sc. Bozhkov S. PhD. Generating Management Program of the Test Bench SKAD-1 for Computer Control of Automotive Gasoline Injection Engine, International Scientific Journal ”Trans Motauto World”, Print ISSN 2367-8399, Year IV, Issue 2/2019, pp.74-77, 2019 https://stumejournals.com/journals/tm/2019/...

[8] http://www.matrixtsl.com

[9] https://www.iso.org/standard/38679.html

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките