Научен доклад ID 1941 : 2020/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БУФЕРНИТЕ СИЛИ ПРИ УДАР МЕЖДУ ВАГОНИ

Драган Петрович

Когато два вагона се удрят или когато вагоните сменят темпото на движение (теглене, задържане, спиране), съществуват надлъжни сили и ускорения, които влияят на якостно-деформационното състоянието на носещите конструкции на вагона. Тези сили могат да причинят напрежение и деформации с такива величини, които представляват риск за носещата конструкция на вагоните и следователно за пътниците и товарите. Настоящата статия е продължение на изследванията, които са реализирани във фабриката за вагони в Кралево и Факултета по машиностроене и строителство в Кралево и е фокусиран върху точен анализ на удар между две превозни средства. Освен това теоретичните уравнения на удар между вагоните се решават числено и резултатите се сравняват с експериментално получени. Сравнителният анализ на аналитичните, числените и експерименталните резултати на удар между вагоните показа задоволително съгласие. По този начин възприетият аналитичен модел може да се използва за определяне на динамичните параметри на удар при проектирането на нови конструкции вагони.


динамични параметри удар между вагони буферни сили.Dynamic parameters Wagons impact Buffer forcesДраган Петрович

BIBLIOGRAPHY

[1] Pavlov V., Atmadzhova D., A crash buffer for railway vehicles, VIII International Scientific Conference HEAVY MACHINERY 2014, Kraljevo, Serbia, pp. F59-68, (2014)

[2] W. Goldsmith, “Impact, The theory and Physical behaviour of colliding solids”, Edward Arnold & Co, London, (1960)

[3] S.V. Vershinskiy, V.N. Danilov, I.I. Chelnokov, “Dinamika vagona”, Izdatelstvo: Transport, Moskva, (1978)
( [3] С.В. Вершинский, В.Н. Данилов, И.И. Челноков, “Динамика вагона”, Издательство: Транспорт, Москва, (1978) )

[4] D. Petrovic, “Stability of waggon carrying structure at impact”, Ph. D. thesis, Faculty of Mechanical Еngineering Kraljevo, Kraljevo, (2000)

[5] D. Petrovic, M. Bizic, M. Djelosevic, “Determination of dynamic sizes during the process of impact of railway wagons”, Archive of Applied Mechanics, Volume 82, Number 2, pp. 205-213, (2012)

[6] D. Petrovic, “Dynamic of impact of waggons”, Zaduzbina Andrejevic, Belgrade, (2001)

[7] B. Jovanović, D. Radunović, “Numerička analiza”, Naučna knjiga, Beograd, (1993)

[8] N. Parezanović, D. Kolar, “Fortran 77”, Naučna knjiga, Beograd, (1989)

[9] R. Rakanović, A. Babić, D. Petrović, i dr., “Elaborat 135/91: Statičko i dinamičko ispitivanje Tadnss-z kola”, Opitni centar FVK, Kraljevo, (1991)

[10] R. Rakanović, D. Petrović, A. Babić, i dr., “Elaborat 125/91: Proračun noseće strukture Tadnss-z kola”, Opitni centar FVK, Kraljevo, (1991)

[11] R. Rakanović, A. Babić, D. Petrović, i dr., “Elaborat 8/98, Ispitivanje kola za prevoz automobila Hccrrss”, Mašinski fakultet Kraljevo i Opitni centar FVK , Kraljevo, (1998)

[12] R. Rakanović, D. Petrović, A. Babić, i dr., “Elaborat 158/98: Ispitivanje Uacns kola za prevoz praškastih materijala”, Mašinski fakultet Kraljevo i Opitni centar FVK, Kraljevo, (1998)

[13] D. Petrović, M. Bižić, “Stability of reservoir of tank-wagon at longitudinal impact”, IMK-14 – Research and development, Volume 18, Number 1, pp. EN19-23, (2012)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките