Научен доклад ID 1918 : 2020/2
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕХАНИЗМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Нина Гергова

В статията се прави преглед на управлението на качеството като механизъм за постигане на устойчиво развитие. Поставя се акцент на качеството, като управленски инструментариум, който играе силна роля за работата, развитието и конкурентоспособността на всяка една организация и бизнес единица.

Управлението на качеството е представен като важен процес, при който управленските функции планиране, организиране, управление, взимане на решения, контрол са насочени към изпълнението на различни дейности в бизнес организацията с цел постигане на еквивалент между получения краен продукт или услуга и стандартизираните изисквания.

Механизмите за устойчиво развитие за всяка една бизнес единица са пряко свързани с приложението и изпълнението на системите за управление на качеството. За да се постигне устойчиво развитие е необходимо при управлението на качеството да се извършва цялостен, комплексен поглед към проблемите, заплахите и възможностите за развитие на организацията.

Разгледани са различни концепции за управление на качеството, които се различават със своите характерни особености, и са свързани с всички действия, водещи към устойчиво развитие на бизнес организацията.


качество инструменти ефективност устойчиво развитие модели управлениеquality tools efficiency sustainable development models managementНина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, I. Teoretichna osnova na totalno upravlenie na kachestvoto – osnovni modeli i izsledvaniya, Softreyd, S., 2008
( [1] Николова, И. Теоретична основа на тотално управление на качеството – основни модели и изследвания, Софтрейд, С., 2008 )

[2] Georgiev, I., Tsvetkov, Ts. Sravnitelen inovatsionen analiz na industrialnite firmi v Balgariya i ES, Godishnik na UNSS, 2004
( [2] Георгиев, И., Цветков, Ц. Сравнителен иновационен анализ на индустриалните фирми в България и ЕС, Годишник на УНСС, 2004 )

[3] http://www.iso-certificate.eu/iso-certifica...

[4] Todorova D., Indikatori za izmervane na ustoychivoto razvitie na nazemniya transport, Spisanie „Biznes posoki”, br. 1, 2011, ISSN: 1312-6016, str. 99-123
( [4] Тодорова Д., Индикатори за измерване на устойчивото развитие на наземния транспорт, Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2011, ISSN: 1312-6016, стр. 99-123 )

[5] Vasilev D., Upravlenie na kachestvoto, VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2008, ISBN 978954-120147-3
( [5] Василев Д., Управление на качеството, ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2008, ISBN 978954-120147-3 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките