Научен доклад ID 1896 : 2019/3
ВИБРОАКУСТИЧНО ИЗЛЕДВАНЕ НА ЛОКАЛНА ПОРЕСТОСТ В ОТЛИВКИ

Иван Коларов

Проблемът с вътрешни и замаскирани нецялостности в алуминиевите отливки е актуален и е една от причините за намаляване на ресурса на готовите изделия. Концентрацията на пори в малък участък от отливката е причина за незначително изменение на нейното тегло. По предварителни изчисления, промяната на теглото е по-малко от 1 g и трудно се регистрира. В процеса на изследване на алуминиеви детайли с доказани нарушения на херметичност са регистрирани са вибро-акустични отклонения, които не се обясняват с наличието на вътрешни нецялостности. Цел на настоящата работа е да се проведе вибро-акустично изследване на алуминиева отливка с наличие на порести локални участъци.

Целта на работата се постига чрез разделяне на 3D модел на изследван образец в CAD среда като сглобена единица, съставена от две части: основна конструкция и участък с доказани случаи на често регистрирани вътрешни пукнатини. За всека съставна част на детайла се задават еластични характеристики съобразно търсеното решение. Получени са резонансните честоти на модела с частична порестост и еластични характеристики на средата, определени от други автори. Получените теоретични резултати са сравнени с експериментални данни от вибро-акустично изследване на образци на модела с доказани течове в критичния участък и с еднаква маса, определена с разделителна способност 1 g на теглилката. Получено е принципно съвпадение на теоретични и експериментални резултати.

На база на получените резултати е установена по-добра разпознаваемост на изследваната пореста зона в сравнение с използване на тегловния метод.


Виброа-акустичнаа диагностика на локални порести зони в отлети от алуминиева сплав машинни елементиVibro-acoustical diagnostics of local porous zones in cast aluminum alloy machine parts.Иван Коларов

BIBLIOGRAPHY

[1] Cast alloys and products. The Aluminium Automative Manual. Version. European Aluminium Association. 2002

[2] M. Weber, J. Baumeister, J. Banhart and H.-D. Kunze. Selected mechanical and physical properties of metal foams. POWDER METALLURGY 1994

[3] Max Larner and Lilian P. Dávila. THE MECHANICAL PROPERTIES OF POROUS ALUMINUM USING FINITE ELEMENT METHOD SIMULATIONS AND COMPRESSION EXPERIMENTS. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1580 Materials Research Society, 2013.

[4] RICHARD A. HARDIN and CHRISTOPH BECKERMANN Effect of Porosity on the Stiffness of Cast Steel. The Minerals, Metals & Materials Society and ASM International 2007.

[5] Monroe R. Porosity in Castings. Paper 05-245, Page 1 of 28. American Foundry Society, Schaumburg, IL USA. 2005

[6] Harris’ shock and vibration handbook. Allan G. Piersol, editor.—5th ed. McGRAW-HILL. 2002. ISBN 0-07-137081-1.

[7] Kolarov I. Diagnostika na povredi v mashinni elementi chrez modalen analiz. Str. 138, Sofiya, 2015 g. ISBN 978-619-90083-4-8.
( [7] Коларов И. Диагностика на повреди в машинни елементи чрез модален анализ. Стр. 138, София, 2015 г. ISBN 978-619-90083-4-8. )

[8] Haoqi Li, Fei Ren. Resonant Ultrasound Spectroscopy Offers Unique Advantages as a Nondestructive Test Method. ADVANCED MATERIALS & PROCESSES • OCTOBER 2014.

[9] Kolarov I, D. Dobrev. VIBROAKUSTIChNO REGISTRIRANE NA TIPIChNI DEFEKTI V ALUMINIEV KORPUSEN DETAYL ZA SGLOBYaVANE NA POMPI. „NDT days 2017”/ „Dni na bezrazrushitelniya kontrol 2017”, Sozopol, 2017. (ISSN 1310-3946)
( [9] Коларов И, Д. Добрев. ВИБРОАКУСТИЧНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПИЧНИ ДЕФЕКТИ В АЛУМИНИЕВ КОРПУСЕН ДЕТАЙЛ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПИ. „NDT days 2017”/ „Дни на безразрушителния контрол 2017”, Созопол, 2017. (ISSN 1310-3946) )

[10] Kolarov I. Vibro-akustichna otsenka na geometrichni otkloneniya na otlivki. Natsionalna konferentsiya „Akustika 2018“, Godina XX, Broy 20, str. 61-84, Sofiya, 2018. ISSN 1312-4897.
( [10] Коларов И. Вибро-акустична оценка на геометрични отклонения на отливки. Национална конференция „Акустика 2018“, Година XX, Брой 20, стр. 61-84, София, 2018. ISSN 1312-4897. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките