Научен доклад ID 1834 : 2019/3
ЯКОСТНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА КОЛООСИ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ТАЛИГИ

Ваньо Ралев, Добринка Атмаджова

Качеството на превозния процес, опазването живота и здравето на пътниците, както и съхраняването на превозваните товари, в пряка степен зависят от състоянието на железопътните талиги, в това число и от качеството, надеждността, безотказността, дълготрайността на колоосите на железопътните возила. В последните години бяха констатирани редица откази на колооси вследствие недостатъчната им носеща способност, изявяваща се в разрушения и пукнатини от умора на материала в отделни техни елементи. Посочени са класическите методи за пресмятане на якостта на вагонни колооси. Якостните изчисления на колоос за пътнически вагон са направени за прототип рециклирани вагони произведени през 1972 г. в бившата ГДР във вариант купейни вагони за нуждите на международния превоз на пътници и с талиги тип DVJ Gorliz Va, като колооста е предназначена за висока скорост на движение и прототип спални вагони с талиги Y-32, производство на TUVASAS, Турция. Определени са силите натоварващи коша на вагона, талигата и съответно колооста. Якостните изчисления на два варианта вагонни колооси с дискова спирачка са извършени по метода на крайните елементи, чрез използване на програмния продукт Solid Works 2010. Получените напрежения по критерия Vоn Misses са в границите на допустимите за избрания материал и за двата варианта моделирани вагонни колооси. Зоните с високи напрежения са в прехода на „шийка - предподглавинна част”(преходен радиус),„предподглавинна част – подглавина” и в диафрагмата на колелото от колооста. Препоръчва се извършването на дефектоскопия в опасните зони при всяко влизане в депо на пътническите вагони.


колооси пътнически талиги вагони якост на железопътни возила.wheelset passenger bogies wagons railway vehicle strengthВаньо Ралев Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Karadzhov T. Zh. Dimitrov, Vagoni, S. Tehnika, 1988, 276 s.
( [1] Караджов Т. Ж. Димитров, Вагони, С. Техника, 1988, 276 с. )

[2] Stoilov V., Rakovodstvo za kursovo i diplomno proektirane po distsiplinata ”Vagoni”, VMEI, 1986
( [2] Стоилов В., Ръководство за курсово и дипломно проектиране по дисциплината ”Вагони”, ВМЕИ, 1986 )

[3] Stoilov V., Slavchev S., Vagoni, TU Sofiya, S. 2014
( [3] Стоилов В., Славчев С., Вагони, ТУ София, С. 2014 )

[4] Petrovic D., Rakanovic R., Zeleznicka vozila Praktikum., Kraljevo, 2006

[5] NIKOLOV V., MODELING AND STRENGTH ANALYSIS OF THE AXLES OF BOGIE WITH VARIABLE-GAUGE WHEELSETS, The Fourth International Symposium for Students CPMA 2015

[6] Penchev Tsv., Atmadzhova D. Vaprosi ot eksploatatsiyata, remonta i retsikliraneto na patnicheski vagoni, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2003
( [6] Пенчев Цв., Атмаджова Д. Въпроси от експлоатацията, ремонта и рециклирането на пътнически вагони, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2003 )

[7] Dimitrov Zh., V. Nikolov, Analiz i harakteristika na problemite s dalgotraynostta na lokomotivnite koloosi. , HІV nauchno-tehnicheska konferentsiya s mezhdunarodno uchastie ”TRANSPORT, EKOLOGIYa - USTOYChIVO RAZVITIE”, Varna, 2008
( [7] Димитров Ж., В. Николов, Анализ и характеристика на проблемите с дълготрайността на локомотивните колооси. , ХІV научно-техническа конференция с международно участие ”ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”, Варна, 2008 )

[8] Nikolov V., Metodika za presmyatane na lokomotivni osi i vliyanieto na radiusite na zakraglenie varhu tyahnata dalgotraynost., HІV nauchno-tehnicheska konferentsiya s mezhdunarodno uchastie ”TRANSPORT, EKOLOGIYa - USTOYChIVO RAZVITIE”, Varna, 2008
( [8] Николов В., Методика за пресмятане на локомотивни оси и влиянието на радиусите на закръгление върху тяхната дълготрайност., ХІV научно-техническа конференция с международно участие ”ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ - УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”, Варна, 2008 )

[9] Nikolov V., V. Stoilov, Modelirane i yakosten analiz na osite na elektricheski lokomotivi seriya 46. , HVІІІ nauchna mezhdunarodna konferentsiya ”TRANSPORT 2008” Sofiya, 2008
( [9] Николов В., В. Стоилов, Моделиране и якостен анализ на осите на електрически локомотиви серия 46. , ХVІІІ научна международна конференция ”ТРАНСПОРТ 2008” София, 2008 )

[10] Nikolov V., Sravnitelen analiz na yakostnite harakteristiki na osite na elektricheski lokomotivi serii 43, 44, 45 i 46. , HІH mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”Trasport 2009”., 2009
( [10] Николов В., Сравнителен анализ на якостните характеристики на осите на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46. , ХІХ международна научна конференция ”Траспорт 2009”., 2009 )

[11] Nikolov V., Vliyanie na diametrite na zapresovanite chasti varhu yakostnite kachestva na lokomotivnite osi. , HVІ mezhdunarodna nauchno-tehnicheska konferentsiya ”Trans & motauto ”09”, Slanchev bryag, 2009.
( [11] Николов В., Влияние на диаметрите на запресованите части върху якостните качества на локомотивните оси. , ХVІ международна научно-техническа конференция ”Trans & motauto ”09”, Слънчев бряг, 2009. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките