Научен доклад ID 1832 : 2019/3
ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ КОНСТРУКТИВНИ ПАРАМЕТРИ НА РАДИАЛНАТА ПНЕВМАТИЧНА ГУМА ВЪРХУ НЕЙНАТА ВИБРАЦИОННА АКТИВНОСТ

Пенко Цветков Петков

Развитието на автомобилната техника е свързано с нарастващи по сложност проблеми за осигуряване на висока надеждност, безопасност, енергийна икономичност и екологичност, съчетани едновременно с повишаване на функционалния комфорт. Пневматичната гума (ПГ) като съставен елемент от ходовото колело осъществява непосредствената функционална връзка на системата «пътна повърхност – автомобил – водач (пътници)». При движение ПГ е подложена на свързани механични въздействия, една част от които чрез елементите на окачвенето се предават към каросерията на автомобила и са причина за генериране на трептения в широк честотен обхват. От нивата на трептенията и шума в пътническия салон (кабината) се определя механичният и виброакустичен комфорт на автомобила.

Конструкциите и технологията на ПГ се развиват паралелно с тези на механизмите, уредбите и възлите на автомобилната техника. Независимо от предимствата на ПГ с радиална конструкция, при движение на автомобила върху пътища с микронеравности, те са източник на интензивни вибрации в определена честотна област. Една възможност за подобряване на вибрационните свойства на радиалната ПГ се основава на правилно избиране параметрите на основните и допълнително вградени елементи в нейната конструкция. В работата се изследва влиянието на някои от тези параметри върху вибрационна активност на ПГ. За получаване на практически резултати, достатъчни за обективна оценка на вибрационното поведение на изследвания обект е приложен експериментално-аналитичен подход на базата на метода на факторния анализ и математическото планиране на експеримента.


радиална пневматична гума; вибрационна активност; усилваща лента в страницата; ъгъл на наклона на кордните нишки в усилващата лента; планиране на експериментаradial pneumatic tyre; vibration activity; reinforcement bar on the sidewall; angle of inclinatiПенко Цветков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Buhin B. L. Vvedenie v mehaniku pnevmaticheskih shin. M., Himiya, 1988. 223 s.
( [1] Бухин Б. Л. Введение в механику пневматических шин. М., Химия, 1988. 223 с. )

[2] Vylchev K. E., G. A. Terziyski i dr. Vliyanie konstruktsii pnevmaticheskih shin na ih vibratsionnoe povedenie. Mezhdunarodnaya konferentsiya po kauchuku i rezine. Moskva, 1984. 6 c.
( [2] Вылчев К. Е., Г. А. Терзийски и др. Влияние конструкции пневматических шин на их вибрационное поведение. Международная конференция по каучуку и резине. Москва, 1984. 6 c. )

[3] Issledovanie vibratsionnyh harakteristik sistemy ”shina – podveska” s tselyu povysheniya komfortabelnosti legkovyh avtomobiley vyshego klassa ”ZIL”. Tehnicheski otchet po Dogovor №38 – 70/1116 – 22. Moskva – Sofiya, 1988. 271 s.
( [3] Исследование вибрационных характеристик системы ”шина – подвеска” с целью повышения комфортабельности легковых автомобилей вышего класса ”ЗИЛ”. Технически отчет по Договор №38 – 70/1116 – 22. Москва – София, 1988. 271 с. )

[4] Lukomskaya A. I. Mehanicheskie svoystva rezinokordnyh sistem. M., Himiya, 1981. 278 s.
( [4] Лукомская А. И. Механические свойства резинокордных систем. М., Химия, 1981. 278 с. )

[5] Petkov P. Ts., L. P. Kunchev. Konstruktivni osobenosti na radialna pnevmatichna guma za leki avtomobili s podobreni vibratsionni svoystva. Sbornik dokladi, HІ nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie TEMRT 2001, VTU „Todor Kableshkov”, 15 – 16 noemvri, 2001. s. 201 – 207.
( [5] Петков П. Ц., Л. П. Кунчев. Конструктивни особености на радиална пневматична гума за леки автомобили с подобрени вибрационни свойства. Сборник доклади, ХІ научна конференция с международно участие ТЕМРТ 2001, ВТУ „Тодор Каблешков”, 15 – 16 ноември, 2001. с. 201 – 207. )

[6] Terziyski G. A. Vibratsii na pnevmatichni gumi za leki avtomobili pri raznopo-sochni smushteniya (avtoreferat na disertatsiya za poluchavane na nauchnata stepen kandidat na tehnicheskite nauki). S., TU, 1992. 36 s.
( [6] Терзийски Г. А. Вибрации на пневматични гуми за леки автомобили при разнопо-сочни смущения (автореферат на дисертация за получаване на научната степен кандидат на техническите науки). С., ТУ, 1992. 36 с. )

[7] Clark S. K. Mechanics of pneumatic tires. National Bureau of Standarts. Washington, D. C., 1981. 931 p.

[8] Guan Y., G. Cheng, G. Zhao and H. Zhang. Investigation of the vibration characteristics of radial tires using experimental and numerical techniques. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 30 (24), © The Author(s), 2011. pp. 2035 - 2050.

[9] Jahn W., H. Vahle. Die Faktoranalyse und ihre Anwendung. Verlag Die Wirtschaft,Berlin, 1970. 204 s.

[10] Lopez A., F. Marzal and J. L. Olazagoitia. A Simple and Accurate Polynomial Tyre Model. Proceedings of the 4-th International Tyre Colloquium Tyre Models for Vehicle Dynamics Analysis, 20 – 21 April 2015/University of Surreg, Guidford, United Kingdom. pp. 208 – 217. 11] The Pneumatic Tire. U. S. Department of Transport, National Highway Traffic Safeti Administration DOT HS 810561, February, 2006. 699 p.

[12] Zegelaar P. W. A. The Dynamic Response of Tyres to Brake Torque Vibrations and Road unevennesses. Delft University of Technology, 1998. 316 p.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките