Научен доклад ID 1809 : 2019/3
ВЛИЯНИЕ НА НИВОТО НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

Анастасия Пригода, Ирина Тетеркина

Исторически, транспортът е изиграл важна роля при икономическото развитие на държавите. При повечето етапи на икономическо развитие, то отговаря на нуждите на всеки сектор и на населението. Развитието на морските пътища, изграждането на автомагистралите и железните пътища, както и създаването на въздушни линии осигуряват обширна логистична мрежа. Всички държави по света се различават помежду си в зависимост от нивото на изграждане на транспортната инфраструктура, което се определя от редица външни и вътрешни фактори. В настоящия доклад са изследвани две държави от Югоизточна Азия, които са коренно различни по отношение на транспортна осигуреност. Този регион е един от най-силно заселените в света, и десетте държави, обединени в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN) представляват седемте най-големи икономики в света. В настоящия момент, Югоизточна Азия е на една от челните позиции по икономическо развитие в света. При подобни обстоятелства, високо равнище на развитие на транспортните комуникации е необходимо. В допълнение, решаващ фактор за развитието на транспортната инфраструктура е и местоположението на региона, което е кръстопът на важни търговски потоци. В изследването са използвани данни от следните източници: Международна организация на автомобилните конструктори (OICA), Световна Банка, Статистически годишник на ASEAN. Изследването показва, че инфраструктурата трябва да обхваща всички видове транспорт, както и да отговаря на националните икономически механизми по отношение на движението на стоки от изпращач до получател.


транспорт икономическо развитие инфраструктура Асоциация на страните от Югоизточна Азия (ASEAN).transport economic development infrastructure ASEAN.Анастасия Пригода Ирина Тетеркина

BIBLIOGRAPHY

[1] ASEAN Statistical Yearbook 2018

[Electronic resource] https://www.aseanstats.org/wp-content/uploa...

[2] Association of Southeast Asian Nations

[Electronic resource] https://asean.org/

[3] CIA World Factbook

[Electronic resource] https://www.cia.gov/library/publications/re...

[4] The Global Competitiveness Report 2017–2018

[Electronic resource] http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/0...

[5] The importance of air transport to Malaysia 2017

[Electronic resource] https://www.iata.org/policy/Documents/benef...

[6] The importance of air transport to Philippines 2017

[Electronic resource] https://www.iata.org/policy/Documents/benef...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките