Научен доклад ID 1779 : 2019/3
ИЗБОР НА ОПТИМАЛНИ ПРЕТОВАРНИ И ПРЕВОЗНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ

Елена Малетич, Зоран Чекеревац

Претоварването е важен етап от процеса на транспортиране на стоки. Преминаването към интермодални транспортни системи е определило в значителна степен развитието на транспортната система като цяло. Изискванията за унифициране и стандартизиране създават необходимостта от автоматизиране на претоварните процеси на всеки един етап от превоза. В настоящия доклад е извършено сравнение на хоризонтални и вертикални системи за претоварване в зависимост от тяхната гъвкавост, ефективност и ключови характеристики. В резултат на сравнителен анализ е предложено подходящо технологично решение на база оценка на широко прилаганите претоварни технологии при наличие на циклични процеси. Ключово значение за изграждането на съответния интермодален терминал има неговия потенциален капацитет и какво е съотношението между цена и капацитет. Също така трябва да се вземе предвид и възможността от бъдещо разширение на терминала при увеличаване на товарния трафик. С цел да се подбере подходяща технология, се прилага методът SAW. Представена е зависимостта между ключови параметри. Създадена е матрица, в която са ранкирани избраните показатели. Предложеният модел може успешно да се използва от всеки, който извършва изследвания в областта на планиране на транспортните процеси в логистични центрове от гл. т. на капацитет и разходи за труд.


претоварване технология планиране модел SAWTransshipment technology planning SAW modelЕлена Малетич Зоран Чекеревац

BIBLIOGRAPHY

[1] Alamy, ”Container carrier truck loading a container, transportation, logistics, illustration,” Alamy, 10 09 2013.

[Online]

[Accessed 30 05 2019]

[2] Kalmar, ”Straddle Carriers,” Kalmar, 2018.

[Online] Available: https://www.kalmarglobal.com/equipment/stra...

[Accessed 30 05 2019]

[3] B. Davidović, Tehnologije kombinovanog transporta, Beograd: VEDES, 2012.

[4] R. C. Scott and T. F. Peeper, ”Economic Returns from Broadleaf Weed Control in Hard Red Winter Wheat (Triticum aestivum),” Weed Technology, vol. 8, no. 4, pp. 797-806, 1994.

[5] Ref 3.22, ”Operation of Fork Lift Trucks,” 18 09 2017.

[Online] Available: https://www.ulster.ac.uk/__data/assets/pdf_...

[Accessed 30 05 2019]

[6] n.d., ”Combilift Combi SL Side Loader Forklift,” Wisconsin Lift Truck Corp., 2019.

[Online] Available: https://www.wisconsinlift.com/product/combi...

[Accessed 30 05 2019]

[7] Evocon, ”Telescopic handlers,” 2019.

[Online] Available: http://www.evocon.rs/files/Manitou_MT_X_14_...

[Accessed 30 05 2019]

[8] n.d., Stručno mišljenje o horizontalnom sistemu pretovara kontenera, Beograd: Saobraćajni fakultet, 1991.

[9] D. Tadić, Operaciona istraživanja u upravljanju proizvodnjom, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 2009.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките