Научен доклад ID 1749 : 2019/1
ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ МЕЖДУ IOT ОБЛАЧНА СТРУКТУРА, АНДРОИДНО ПРИЛОЖЕНИЕ И IOT УСТРОЙСТВО, ИЗПОЛЗВАЩИ TCP СОКЕТИ

Невен Николов, Огнян Наков

Тази статия представя комуникацията между облака IoT, мобилното приложение Android и вградените системи на IoT. Представяме начин за предаване на температура и влажност на IoT облака чрез TCP сокети. Формат на данни тип JSON се използва между структурата на облака и устройствата. Чрез вградените системи STM32L4 discovery и Esp8266 са прехвърлени данни към облака IoT. Мобилното приложение реализира представянето на показанията за температура и влажност от датчик. Представена е архитектура и софтуерна реализация на експерименталния етап.


Firmware Esp8266 Dht11 IoT устройство STM32L4 откритие IoT JSON TCP гнезда Андроид Epoll сървър IoT облакFirmware Esp8266 Dht11 IoT device STM32L4 discovery IoT JSON TCP sockets Android Epoll Server IoT CloudНевен Николов Огнян Наков

BIBLIOGRAPHY

[1] R. Preethika , G. Prabhu, A. Prabhu, AN ANALYSIS OF COMMUNICATION WITH IOT DEVICES USING WEBSOCKETS, 2017J. Weinman, “The Strategic Value of the Cloud”, IEEE Cloud Computing, vol.2, pp 66-70, 2015

[2] Frédéric Camps, Connected objects, IoT, M2M, architecture, protocols, 2017

[3] Postscapes, IoT Standards and Protocols, 2018

[4] Botta, W. de Donato, V. Persico, A. Pescap´e, Integration of Cloud Computing and Internet of Things: a Survey, September 18, 2015

[5] Cloud Standards Customer Concil, Cloud Customer Architecture for IoT, 2016

[6] Yu Liu1 , B. Dong , B. Guo , J. Yang and W. Peng, Combination of Cloud Computing and Internet of Things (IOT) in Medical Monitoring Systems, 2015

[7] STMicroelectronics, Wireless connectivity for IoT applications, 2015

[8] Robert Love, Linux System Programming, 2007 O`Reilly Media

[9] Eclipse Paho, MQTT C Client for Posix and Windows, 2018

[10] developer.android.com, Developer Guides Android, 2018

[11] STMicroelectronics, Discovery kit for IoT node, multi-channel communication with STM32L4, 2018

[12] techtutorialsx.com, ESP32 Arduino Websocket server: Receiving and parsing JSON content, 2017

[13] hackster.io, Temperature Dashboard Using Arduino UNO, ESP8266 And MQTT, 2016

[14] Botta, W. de Donato, V. Persico, A. Pescap´e, “Integration of Cloud Computing and Internet of Things: a Survey”, September 18, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките