Научен доклад ID 1705 : 2018/3
МОДИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР

Мартин Златков

Усвояването на енергийни ресурси, предоставени от възобновяеми източници на енергия, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. В тази насока използването на вятърната енергия е въпрос с голямо значение. Все по-широко приложение намират различни ветрогенераторни системи, като една такава е проектирана и изградена във ВТУ „ТодорКаблешков“. Проектиран и разработен е ветрогенератор със средна мощност с маса над 100 kg. Поради значителното тегло на системата не е удачно използването на пасивно насочване. Масовата практика при големите ветрогенератори е да се използва система с активно насочване, която включва ветропоказател и електрозадвижване. И двата типа системи за насочване притежават недостатък – усукване на силовите и комуникационни кабели. Не е удачно за предаване на комуникационните сигнали да бъде използван пръстено-четков апарат, поради опасността от смущения и необходимостта от предаване на голям брой сигнали. В доклада е представена модифицирана система за насочване, която елиминира тези проблеми. Реализирана е с помощта на електромеханична автоматика, предразполагаща минимизиране броя на отказите в условията на електромагнитни смущения и електростатични полета.


Ветрогенератор енергийна ефективност възобновяеми източници на енергияWind generator energy efficiency renewable energy sourcesМартин Златков

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.liebherr.com/en/prt/products/co...

[2] http://www.balljointbearings.com/sale-61585...

[3] http://www.incore-cables.com/wind-turbine-c...

[4] http://www.thinkstockphotos.fr/image/fotogr...

[5] http://www.fujikura.com/solutions/windfarm/...

[6] https://www.erneuerbareenergien.de/wind-tur...

[7] https://www.windpowerengineering.com/mechan...

[8] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, n.sp. Mehanika, Transport, Komunikatsii, ISSN 1312-3823, t. 12, br. 3/2, st. № 1012, 2014
( [8] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, н.сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ISSN 1312-3823, т. 12, бр. 3/2, ст. № 1012, 2014 )

[9] Dimitrova E., P. Atanasov, Dynamic fault tree. Computation of parameters – part I, IX Int. Conf. HM-2017, Zlatibor, Serbia, Proceedings, ISBN 978-86-82631-89-7, pp. B109-B114

[10] Dimitrova E., P. Atanasov, Dynamic fault tree. Computation of parameters – part II, IX Int. Conf. HM-2017, Zlatibor, Serbia, Proceedings, ISBN 978-86-82631-89-7, pp. B115-B122

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките