Научен доклад ID 1689 : 2018/3
ЕКСПЕРТНА ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ - НАВОДНЕНИЕ

Коста Костов, Цветелина Мирчева

В доклада е изложена последователността за изследване на техническото състояние на железния път – горно и долно строене, след настъпване на природно бедствие - наводнение. Разгледани са основните насоки при прилагане на нормативните документи, характеризиращи възстановяването му в първоначалния вид, както и необходимостта от заснемане и измерване на отделните количества СМР-та на място. Приложени са примери от извършени натурни огледи с подробни измервания на засегнатите участъци от железния път, документирани със снимков материал и чертежи за изясняване и оценка на техническото състояние на железния път след настъпилата конкретна щета.

Обърнато е внимание на обсъждани въпроси, свързани с това, че ЗУТ не предвижда възможност за ускорено подсигуряване на строителните книжа, необходими за законосъобразно започване на строителство в условията на авария по железния път, причинена в резултат на природно бедствие – наводнение. По този начин участието на проектанта и консултанта (строителния надзор) е извън останалите участници в инвестиционния процес. При начален етап на възстановяването на влаковото движение по еднопътни участъци се използва екзекутивна документация, която по обем и съдържание се оказва достатъчна, за да бъде основание за издаване на разрешение за строеж.

Анализиран е и процеса на изготвяне на стойностна оценка на настъпилите щети по горното и долно строене на железния път.


железен път насип оценка щета траверси нормативен документ релси релсови скрепленияrailway track evaluation normative document embankment sleepers railsКоста Костов Цветелина Мирчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalna programa za zashtita pri bedstviya 2009-2013g., Republika Balgariya, Ministerski savet, 2009,
( [1] Национална програма за защита при бедствия 2009-2013г., Република България, Министерски съвет, 2009, )

[2] Natsionalna programa za zashtita pri bedstviya 2014-2018g., Republika Balgariya, Ministerski savet, 2014,
( [2] Национална програма за защита при бедствия 2014-2018г., Република България, Министерски съвет, 2014, )

[3] Naredba №59 za upravlenie na bezopasnostta v zhelezopatniya transport, 2006,
( [3] Наредба №59 за управление на безопасността в железопътния транспорт, 2006, )

[4] Instruktsiya za ustroystvo i poddarzhane na gornoto stroene na zhelezniya pat i zhelezopatnite strelki, DP „NKZhI”, 2010,
( [4] Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки, ДП „НКЖИ”, 2010, )

[5] Tehnicheski normi za ustroystvo i poddarzhane na gornoto stroene na normalnite (1435 mm) zhp linii, DP „NKZhI”,
( [5] Технически норми за устройство и поддържане на горното строене на нормалните (1435 mm) жп линии, ДП „НКЖИ”, )

[6] Instruktsiya za remontite na dalgotraynite materialni aktivi v DP „NKZhI“, utvardena ot Generalniya direktor na DP „NKZhI”, Sofiya, 2004,
( [6] Инструкция за ремонтите на дълготрайните материални активи в ДП „НКЖИ“, утвърдена от Генералния директор на ДП „НКЖИ”, София, 2004, )

[7] Kostov K., Mircheva Ts. „Ekspertna otsenka na tehnicheskoto sastoyanie na zhelezniya pat sled deraylirane na zhp vozilo” – MNF – VTU “T.Kableshkov”, pri fakultet „Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta”, gr.Velingrad – septemvri 2016g., LVB na Narodnoto sabranie na R Balgariya,
( [7] Костов К., Мирчева Ц. „Експертна оценка на техническото състояние на железния път след дерайлиране на жп возило” – МНФ – ВТУ “Т.Каблешков”, при факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”, гр.Велинград – септември 2016г., ЛВБ на Народното събрание на Р България, )

[8] Pravila za tekushto poddarzhane na zhelezniya pat, DP „NKZhI”, yuni 2007,
( [8] Правила за текущо поддържане на железния път, ДП „НКЖИ”, юни 2007, )

[9] Pravila pri razsledvane v DP „NKZhI” na situatsii, blizki do intsidenti, DP „NKZhI”, 2011g.,
( [9] Правила при разследване в ДП „НКЖИ” на ситуации, близки до инциденти, ДП „НКЖИ”, 2011г., )

[10] IA“ZhA“ Natsionalen tsentar za kontakt po TSOS TPTP na RB – 7-mi seminar, 7-8 mart 2018g., Bukuresht, Rumaniya,
( [10] ИА“ЖА“ Национален център за контакт по ТСОС ТПТП на РБ – 7-ми семинар, 7-8 март 2018г., Букурещ, Румъния, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките