Научен доклад ID 1608 : 2018/3
АНАЛИЗ НА ТЯГОВИТЕ И СПИРАЧНИ РЕЖИМИ НА ТРОЛЕЙБУС SKODA SOLARIS

Мартина Томчева

Електрическият транспорт е жизнено необходим за европейските градове, поради което съвременните електрически транспортни средства (ЕТС) трябва да отговарят на редица специфични изисквания, свързани с тяхната енергийна ефективност, комфорт и екологичност. Тези изисквания зависят от редица фактори, които трябва да се използват комплексно.

В градският електрически транспорт се експлоатират различни возила с променливотоково и постояннотоково електрозадвижване. Това голямо разнообразие създава определени затруднения за реалното определяне и оценка на енергийната им ефективност. Една от най-важните задачи на електрическия транспорт е значителното намаляване разхода на енергия, като в тази посока електрическата тяга има огромни неизползвани възможности. Най-ефективните мероприятия в тази посока са оптималното използване на рекуперацията и регулирането на режимите на работа на тяговите двигатели и спомагателните електрически машини на ЕТС.

В тази връзка е необходимо да бъдат изследвани и анализирани всички възможни режими на работа на експлоатираните електрически транспортни средства, на базата на което да бъде оценена тяхната енергийна ефективност. Това може да бъде направено чрез експериментално и аналитично изследване на основните параметри за всеки тип ЕТС, като на база анализа на получените резултати да се разработят и създадат методи и средства, ориентирани към решаване на комплексните проблеми за икономия и повишаване на ефективността при използване на рекуперативната енергия.


електрическо спиране електрически транспортни средства рекуперация рекуперативно спиране тролейбус.electric braking electric vehicles recuperation regenerative braking trolleybus.Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L. Elektricheski transport – gr. Sofiya, 2009g.
( [1] Българанов Л. Електрически транспорт – гр. София, 2009г. )

[2] SKODA Solaris – Tehnicheska dokumentatsiya, shemi, parametri i harakteristiki., 2014 g.
( [2] SKODA Solaris – Техническа документация, схеми, параметри и характеристики., 2014 г. )

[3] Dimitrov G., G. Pavlov. Analiz na efektivnostta na rekuperativnite spirachni sistemi na troleybusi Škoda Solaris v realni eksploatatsionni usloviya. Sp. Mehanika, transport, komunikatsii, 2016 g.
( [3] Димитров Г., Г. Павлов. Aнализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси Škoda Solaris в реални експлоатационни условия. Сп. Механика, транспорт, комуникации, 2016 г. )

[4] Al-Saleh I.G., Sleptsov M.A. Elektricheskiy raschet vnutrennego elektrosnabzheniya pri rekuperatsii na linii mezhdu gorodami Amman i Zarka. Radioelektronika, elektrotehnika i energetika: Sedmaya mezhdunar. nauchn.- tehn. konf. T.2,- M.: MEI (TU). 2001.
( [4] Аль-Салех И.Г., Слепцов М.А. Электрический расчёт внутреннего электроснабжения при рекуперации на линии между городами Амман и Зарка. Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: Седьмая междунар. научн.- техн. конф. Т.2,- М.: МЭИ (ТУ). 2001. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките