Научен доклад ID 1553 : 2018/1
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С КРЪГЛО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ И НАТИСКОВА СИЛА

Димитър Хубчев

Обект на публикацията е изчисляването по крайни гранични състояния на стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение и равномерно разпределена по периферията надлъжната армировка, подложени на огъване и натискова сила.

Кръглото напречно сечение е често срещано при стоманобетонни елементи като колони на сгради, стълбове на мостове и изливни пилоти. Най-често при такива елементи надлъжната армировка е равномерно разпределена по периферията на напречното сечение. При елементи, работещи преобладаващо на огъване част от надлъжната армировка попада в натисковата зона и работи на натиск заедно с бетона, друга част работи на опън. Освен това деформациите в армировката, която се намира в близост до нулевата линия са еластични и нивото на напреженията е ниско, а в армировката, която е отдалечена от нулевата линия могат да се развият пластични деформации и напреженията в нея достигат до границата на провлачане. Отчитането на всички тези фактори затруднява процеса на изчисляване на стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение.

Целите на настоящата публикация са:

 да се определи изменението на надлъжната сила и огъващия момент в армировката в зоните, в които деформациите на армировката са нелинейни,

 да се създаде алгоритъм и по този алгоритъм да се направи примерна таблица за определяне на необходимата армировка при елементи с кръгло напречно сечение, подложени на огъващ момент и натискова сила.

В публикацията е решен числен пример, с който е показана последователността на работата при определяне на армировката.


стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение граничната носимоспособност на нормални сечения изливни пилотиreinforced concrete structures with circular cross-section ultimate moment resistance cast-in-place pilesДимитър Хубчев

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 1992-1-1. Evrokod 2: Proektirane na betonni i stomanobetonni konstruktsii. Chast 1-1: Obshti pravila i pravila za sgradi, 2005.
( [1] БДС EN 1992-1-1. Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, 2005. )

[2] Dvayt, G. B. „Tablitsy integralov i drugie matematicheskie formuly”, izdatelstvo „Nauka”, Moskva, 1973 g.
( [2] Двайт, Г. Б. „Таблицы интегралов и другие математические формулы”, издательство „Наука”, Москва, 1973 г. )

[3] Hubchev, D. „Stomanobetonni elementi s kraglo naprechno sechenie, podlozheni na ogavane – usiliya v betona i armirovkata”, e-spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii”, br. 1 /2018 g.
( [3] Хубчев, Д. „Стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение, подложени на огъване – усилия в бетона и армировката”, е-списание „Механика, транспорт, комуникации”, бр. 1 /2018 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките