Научен доклад ID 1533 : 2017/3
СИНЕРГЕТИЧЕН ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА ФАЗОВИ ПРЕХОДИ В ТРАНСПОРТНИ ПЪТНИКОПОТОЦИ

Галина Чернева, Христина Спиридонова

Пътникопотоците в транспортни системи могат да се разглеждат като съвкупност от дискретни единици, извършващи преместване по определен канал в системата, т.е. това са транспортни потоци. Те зависят от много фактори – случайни, или определени от състоянието на транспортната система, които предизвикват различни флуктуации.

В същото време пътникопотоците имат някои общи особености, определящи тяхната своеобразна регулярност (периодичност), като: вълни на сгъстяване и разреждане, периодичност през денонощието, седмицата и годината и др.

Ако се филтрират периодичните осцилации от данните, събрани от специално извършени за целта наблюдения, остава значителен „шум” (смущения), чиято природа е стохастична или динамична. Т.е. на фона на отбелязаните регулярности, в пътникопотока се наблюдават и признаци на случайно или детерминирано хаотично поведение. Между различните състояния (фази) се реализират преходи, които, при определени условия, могат да предизвикат процес на самоорганизация.

Споменатите особености на пътникопотока в транспортни системи позволяват той да се разглежда като сложна нелинейна динамична система (НДС) и да се изследва с утвърдените от синергетиката методи.

Въз основа на анализ на характерните особености на пътникопотоците в транспортни системи от синергетични позиции, в работата е предложен модел, чрез който могат да се изследват процеси на преходи и самоорганизация в тях.


пътникопоток транспортни системи синергетика нелинейна динамична система самоорганизацияpassenger flow transport systems synergetic nonlinear dynamical system self-organisingГалина Чернева Христина Спиридонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Stoilova V. Modeli na trafik v avtomagistrali. Godishnik TU Sofiya, t.63, kn.1, 2013, str.63-79 (Stoilova V. Modeli na traffic v avtomagistrali. Godishnik TU Sofia, v.63/1, 2013, pp.63-79)
( [1] Стоилова В. Модели на трафик в автомагистрали. Годишник ТУ София, т.63, кн.1, 2013, стр.63-79 (Stoilova V. Modeli na traffic v avtomagistrali. Godishnik TU Sofia, v.63/1, 2013, pp.63-79) )

[2] Prigogine I., Herman R. Kinetic theory of vehicular traffic. American Elsevier, N.Y. 1971.

[3] Helbing D. Improved fluid-dynamic model for vehicular traffic. Phys. Rev.E. Vol.51.1995, pp.3163-3169.

[4] Adewumi A., J. Kagamba, A. Alochukwu. Application of Chaos Theory in the Prediction of Motorised Traffic Flows on Urban Networks. Mathematical Problems in Engineering.V.2016, Article ID 5656734,pp. 15-31

[5] Shu-Zhi Zhao, Tong-He Ni, Yang Wang, Janice P.Li Train station passenger flow study. Proceedings of the Winter Simulation Conference. 2000. pp1173-1177

[6] Xiang-Tao Gao. A new approach to the prediction of passenger flow in a transit system. Computers and Mathematics with Applications 61/2011, pp. 1968–1974

[7] Kolesnichenko A. Self-organizing of Synchronized Traffic Flows under Influence of Noise-induced Transitions. IPM №57/2013, pp.19-39.

[8] Jackson E.A. Perspectives of Nonlinear Dinamics. Vol. I, II, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1990.

[9] Haken H. Synergetics. Introduction and Advanced Topics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004.

[10] Olemskoi А. Тheory of stochastic systems with singular multiplicative noise. UFN, 1998, Volume 168, Number 3, Pages 287–321

[11] Shang P., M.Wanq S. Kama. Fractal nature of highway traffic data. Computers and Mathematics with Applications 54/2007, pp. 107–116

[12] Tihonov V., Mironov M. Markovskie protsessy. M. Sovetskoe radio, 1977. (Tihonov V., Mironov M. Markov processes. M. Sovetskoe radio,1977.)
( [12] Тихонов В., Миронов М. Марковские процессы. М. Советское радио, 1977. (Tihonov V., Mironov M. Markov processes. M. Sovetskoe radio,1977.) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките