Научен доклад ID 1517 : 2017/3
МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ УСТАНОВЕН РЕЖИМ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Цветелина Богданова Симеонова

Необходимо е опростено представяне на подходите за анализ на електрически вериги (ЕВ) с цел тяхното по-задълбочено възприемане от обучаемите. За решаването на една задача за анализ на ЕВ съществуват различни методи, описани в литературата. Изборът на метод се свежда до избор на най-подходящия метод за всеки конкретен случай. В процеса на обучението на студентите по теоретична електротехника е целесъобразно да се използва обобщена методика за последователното решаване и класифициране на задачите от отделните етапи на анализа на електрическа верига, с цел по-доброто прилагане от обучаемите на различните използвани методи, тяхното разграничаване и съответните преобразования на участващите величини при установен режим.

Изложението включва същност, особености и приложимост на методите за анализ на ЕВ при установен (стационарен) режим. Разгледаните въпроси в работата не претендират за обзор на методите за анализ на ЕВ, а се разглеждат само най-приложимите за обучението от тях - анализ при постоянни величини и при променливи периодични величини (синусоидални и несинусоидални).

Представената методика може да се използва за придобиване на най-общ поглед и да служи като ориентир в качеството си на допълнително помагало при решаване на задачи за анализ на електрически вериги при установен режим.


електрически вериги методи за анализ на електрически вериги процеси и режими при електрически веригиcircuits methods of analysis of circuits processes and regimes in electrical circuitsЦветелина Богданова Симеонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Cherneva G., Teoretichna elektrotehnika ch.1, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2011.
( [1] Чернева Г., Теоретична електротехника ч.1, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2011. )

[2] Asenova I., D. Danailov, G. Cherneva, Metodichno rakovodstvo za reshavane na zadachi i podgotovka na kursovi raboti po Teoretichna elektrotehnika ch.1, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2013.
( [2] Асенова И., Д. Данаилов, Г. Чернева, Методично ръководство за решаване на задачи и подготовка на курсови работи по Теоретична електротехника ч.1, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2013. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките