Научен доклад ID 1492 : 2017/3
ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАБОТА НА КАРДАНЕН ВАЛ МЕЖДУ КОЛООСНИТЕ РЕДУКТОРИ НА ТРАМВАЙНА ТАЛИГА Т 81 С ГРУПОВО ЗАДВИЖВАНЕ НА КОЛООСИТЕ

Емил М. Михайлов

Този материал се отнася за трамвайните мотриси типове Т6М 700 и Т8М 700 М, експлоатирани в град София. Тези мотриси са с групово задвижване на колоосите и движението от тяговите електродвигатели до колоосните редуктори се предава чрез карданни валове. Предмет на статията са повредите на късите кардан-ни валове, предаващи движението между двата колоосни редуктора на една талига и свързаните с тях по кинематичната верига входящи валове на редукторите, лагери и фланци. Статистиката на аварийните откази по ходовата част и силовото предава-не при тези мотриси за периода 2009 – 2015 година показват, че от общо 213 отказа за периода 96 са по карданните валове и свързаните с тях елементи от групата „вхо-дящ вал - къс карданен вал – входящ вал”. Данните от трамвайно депо „Банишора” показват, че за този период са ремонтирани 276 къси карданни валове и са доставени 195 нови входящи валове за колоосни редуктори. Тези карданни валове и свързаните с тях елементи работят при тежки динамични натоварвания. В тягов режим преда-ват двигателния момент с неравномерност в следствие на работата на карданния вал от ТЕД. В инерционен режим и режим на електродинамично спиране са под действието на усукващ момент в следствие на разлика в диаметрите на колелата на ко-лоосите на талигата. Това са режимите, които трамвайните мотриси поддържат в около 90 % от времето на работа.


трамвайна мотриса карданен вал съединител на Хукtram cardan shaft hooke joint hooke´s joint cardan jointЕмил М. Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Mihaylov E., „Osobenosti pri rabota na kardanen val kam tramvayna taliga s grupovo zadvizhvane na koloosite”, Mezhdunaroden nauchen forum „Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta - 2016”, VTU, f. „TSTT”, Velingrad, 2016 g.
( [1] Михайлов Е., „Особености при работа на карданен вал към трамвайна талига с групово задвижване на колоосите”, Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта - 2016”, ВТУ, ф. „ТСТТ”, Велинград, 2016 г. )

[2] Mihaylov E., „Analiz na prichinite za vaznikvane na otkazi v sistemata „vhodyasht val – kardanen val – vhodyasht val” na tramvayni taligi T 81”, HH Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2011”, VTU, Sofiya 2011 g.
( [2] Михайлов Е., „Анализ на причините за възникване на откази в системата „входящ вал – карданен вал – входящ вал” на трамвайни талиги Т 81”, ХХ Международна научна конференция „Транспорт 2011”, ВТУ, София 2011 г. )

[3] Zavod za tramvai „Sofiya“, Konstruktorska dokumentatsiya na tramvayna taliga T 81, chertezh T-81 01.04.00.00 B1 / 1989 g.
( [3] Завод за трамваи „София“, Конструкторска документация на трамвайна талига Т 81, чертеж Т-81 01.04.00.00 Б1 / 1989 г. )

[4] Hristov D. i dr., „Presmyatane i konstruirane na mashinni elementi”, S, Tehnika, Sofiya, 1980 g.
( [4] Христов Д. и др., „Пресмятане и конструиране на машинни елементи”, С, Техника, София, 1980 г. )

[5] Ralev D., „Osnovi na konstruiraneto”, VTU „T. Kableshkov”, Elektronno izdanie, inv. 36-1/2005, Sofiya, 2004 g.
( [5] Ралев Д., „Основи на конструирането”, ВТУ „Т. Каблешков”, Електронно издание, инв. 36-1/2005, София, 2004 г. )

[6] Avariyna sluzhba, „Byuletin za avariite”, „Stolichen elektrotransport” EAD – Sofiya, 2009 – 2015 g.
( [6] Аварийна служба, „Бюлетин за авариите”, „Столичен електротранспорт” ЕАД – София, 2009 – 2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките