Научен доклад ID 1419 : 2017/1
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ

Мира Зафирова

Основното предназначение на хидроизолацията е да защити и да предпази конструкцията от влага, с цел запазване на здравината и дълготрайността и. Изискванията към хидроизолационната система при мостовете са повишени. Тя трябва от една страна да предпази мостовата конструкция, подпорите, стълбовете на съоръжението от подпочвените и атмосферните води, а от друга да гарантира запазването на проектните експлоатационни качества на пътната плоча.

След присъединяването на България към Европейския съюз и въвеждане на евронормите (EN 14695 и EN 14224 Flexible sheets for waterproofing [Огъваеми хидроизолационни мушами],) са въведени като БДС EN група стандарти, свързани с основните характеристики на хидроизолационнитe мушами предназначени за мостови конструкции. Чрез тези стандарти се гарантира запазване на качеството на хидроизолационните материали. Основният стандарт е БДС EN 14695 „Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за хидроизолация на бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определение и характеристики“.

В доклада са разгледани изискванията към основните характеристики, които трябва да притежават хидроизолациите прилагани в България за мостови конструкции съобразно Национално приложение от 2016г. към БДС EN 14695.


мостови конструкции хидроизолации пътно платноKey word: waterproofing bridge orthotropic desk Мира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № rd-02-20-2 ot 8 yuni 2016 g. za proektirane, izpalnenie, kontrol i priemane na hidroizolatsionni sistemi na stroezhite
( [1] Наредба № рд-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите )

[2] Hidroizolatsiya na mostove –sp.Infrabild, broy 4, 2013
( [2] Хидроизолация на мостове –сп.Инфрабилд, брой 4, 2013 )

[3] http:/vjfisosystems.com/.../list/35-hidroizolatsiya-mostovi saorazheniya
( [3] http:/vjfisosystems.com/.../list/35-хидроизолация-мостови съоръжения )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките