Научен доклад ID 1402 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ СИНУСОИДАЛНИ РЕЖИМИ ЧРЕЗ АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ИМ С ЕЛЕКТРОННАТА ТАБЛИЦА EXCEL

Симона Петракиева, Борислав Бойчев

Всеки променловотоков периодичен сигнал с период 2 може да се развие в ред на Фурие. Тогава анализът на поведението на дадена линейна електрическа верига се свежда до решаване на една постояннотокова задача и множество променливотокови при синусоидални източници. В настоящата статия се предлага автоматично изчисляване на комплексните съпротивления Z в електрически вериги и определяне на ток в даден клон от веригата чрез теоремата на Тевенен на базата на опитно измерени токове, напрежения и активни мощности. Използва се символичният метод за анализ, базиран на математическия апарат на комплексните числа. Изчисленията са извършени чрез електронната таблица Excel, тъй като чрез нея се визуализира в таблична форма както показанията на използваните при измерванията уреди, така и междинно изчислените комплексни величини. По този начин на базата на получените стойности на комплексните съпротивления Z в изследваната линейна електрическа верига се правят изводи относно вида на реалните елементи (резистор, бобина, кондензатор), съдържащи се в тях.

Измерванията са направени по време на лабораторно упраженение “Изследване на линейни електрически вериги при синусоидален режим”, провеждано в курса за обучение “Теоретична електротехника” в едноименната катедра към Технически университет – София.

Статията е с учебна цел за улеснение на студентите при подготвяне и защита на техните протоколи.


синусоидални режими линейни електрически вериги изчисления с Excel теорема на ТевененAC analysis linear electric circuits ExcelСимона Петракиева Борислав Бойчев

BIBLIOGRAPHY

[1] An introduction to Fourier analysis http://www.facstaff.bucknell.edu/mastascu/e...

[2] K. Brandiski i kolektiv, Rakovodstvo za laboratorni uprazhneniya po Teoretichna elektrotehnika, izd. KING 2010, ISBN 954-9518-24-8, 144 str.
( [2] К. Брандиски и колектив, Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника, изд. КИНГ 2010, ISBN 954-9518-24-8, 144 стр. )

[3] Hayt, W., Jr. And J. Kemmerly, Engineering Circuit Analysis, 5th Edition, McGRAW-Hill, Inc., 1993, ISBN 0-07-112736-4, 706 pp.

[4] G. Cherneva, Uchebnik po Teoretichna Elektrotehnika, ch. I, VTU Sofiya, 2010, ISBN 978-954-12-0195-4, 313 str.
( [4] Г. Чернева, Учебник по Теоретична Електротехника, ч. I, ВТУ София, 2010, ISBN 978-954-12-0195-4, 313 стр. )

[5] Microsoft Excel – Help

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките