Научен доклад ID 1350 : 2016/3
ДИНАМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЕДИН МОДЕЛ НА ЪГЛОВО СКОРОСТЕН СЕНЗОР

Светослав Николов, Наталия Недкова

В тази статия изследваме динамичното поведение на един модел на ъглово скоростен сензор, когато е включена несиметрична нелинейна възстановяваща сила. Аналитичните ни пресмятания предсказват, че ъгловата скорост около ос действа като ключов параметър, а равновесните състояния на системата могат само да губят своята устойчивост. Това се потвърждава от числените симулации.


нелинейна динамика МЕМС жироскопи качествен и числен анализnonlinear dynamics MEMS gyroscopes qualitative and numerical analysisСветослав Николов Наталия Недкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Neimark, Yu., Landa, P., Stochastic and chaotic oscillations. Kluwer Acad. Publishers, 1992.

[2] Kuznetsov, Yu., Elements of applied bifurcation theory. 2 ed., Springer, New York, 1998.

[3] Barreira, L., Valls, C., Dynamical systems: An Introduction. Springer, London, 2013.

[4] Nikolov, S., Nedkova, N., Stability of nonlinear autonomous systems with two degrees of freedom. An analytical study, Scientific Proceedings, vol. 24, No 19 (205), pp. 23-26, 2016.

[5] Armenise, M., Ciminelli, C., Dell’Olio, F., Passaro, V., Advances in gyroscope technologies. Springer, Berlin, 2010.

[6] Apostolyuk, V., Cross-coupling compensation for Coriolis vibratory gyroscopes, Mechanics of Gyroscopic Systems. vol. 2011, No 23, pp. 5-13, 2011.

[7] Kirillov, O., Nonconservative stability problems of modern physics. Walter de Gruyter, Berlin, 2013.

[8] Bautin, N. Behavior of dynamical systems near boundary of stability. Moscow, Nauka, 1984 (in Russian).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките