Научен доклад ID 1303 : 2016/2
КРИТИЧЕН ПЕРИМЕТЪР НА ПРОДЪНВАНЕ ПРИ КРАЙНИ И ЪГЛОВИ КОЛОНИ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 2

Борислав Даалов

Направено е сравнение за големината на срязващото напрежение по критичния перимитър при точното му определяне и при използване на приблизителната формула по Еврокод 2. Отбелязано е, че с нея се получава значителна разлика в големината на напрежението, която не е в посока на сигурността. Изведени са формули за точните стойности на характеристките за основния критичен периметър при крайни и ъглови колони.


периметър на продънване крайна колона ъглова колона.critical perimeter end column corner column.Борислав Даалов

BIBLIOGRAPHY

[1] Daalov T., B. Daalov Rakovodstvo za proektirane na stomanobetonni konstruktsii po Evrokod 2, VSU „L. Karavelov”, Sofiya , 2010
( [1] Даалов Т., Б. Даалов Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции по Еврокод 2, ВСУ „Л. Каравелов”, София , 2010 )

[2] EN 1992-1-1,2004 Evrokod 2: Proektirane na betonni i stomanobetonni konstruktsii: Obshti pravila i pravila za sgradi
( [2] EN 1992-1-1,2004 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции: Общи правила и правила за сгради )

[3] Normi za proektirane na betonni i stomanobetonni konstruktsii , Sofiya, KTSU , 1988g
( [3] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции , София, КТСУ , 1988г )

[4] SNiP2.03.01.-84 Betonnyye i zhelezobetonnyye konstruktsii, 2003
( [4] СНиП2.03.01.-84 Бетонные и железобетонные конструкции, 2003 )

[5] ACI 318-11 Builging Code Requirements for Structural Concrete , 2011

[6] Bhatt P. Prestressed Concrete Design to Eurocodes, Spon Press, London, 2011

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките