Научен доклад ID 1281 : 2016/1
ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ТРЪБОПРОВОД, ОЧЕРТАН ПО ОКРЪЖНОСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЛИНЕЙНА ЕЛАСТИЧНА ОПОРА В ЕДИН ОТ КРАИЩАТА МУ

Димитър Лолов

Разгледана е задачата за устойчивостта в равнината на крива тръба, очертана по част от окръжност при наличие на линейна еластична опора в единия ѝ край. Приета е предпоставката за неразтежимост на тръбата по оста ѝ. Провежданият флуид е с постоянна скорост и е несвиваем и тежък. За решението на проблема е използван матричния метод. Изследвано е влиянието на коравината на еластичната опора върху критичната скорост на транспортирания флуид.

open/download as PDF
динамична устойчивост критична скорост крива тръба флуид линейно-еластична опораdynamic stability critical velocity circular pipe fluid linear-elastic supportДимитър Лолов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Sugiyama Y., Y. Tanaka, T. Kishi, H. Kawagoe Effect of a spring support on the stability of pipes conveying fluid. Journal of Sound and Vibration, Vol.100, Issue2, 1985, pp 257-270

[2]. Huang Y., G. Zeng, F. Wei A new matrix method for solving vibration and stability of curved pipes conveying fluid. Journal of Sound and Vibration, 251(2), 2002

[3]. Lolov D. Opredelyane na kritichnata skorost na fluid provezhdan ot kriva traba S promenliva po dalzhinata si krivina - Yubileyna mezhdunarodna nauchno-tehnicheska konferentsiya, Hidrotehnicheski fakultet i 15 godini Nemskoezikovo obuchenie, UASG 2014, Godishnik UASG, Svitak I-B, Tom.XLVII, Sofiya, str.209-215
( [3]. Лолов Д. Определяне на критичната скорост на флуид провеждан от крива тръба С променлива по дължината си кривина - Юбилейна международна научно-техническа конференция, Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение, УАСГ 2014, Годишник УАСГ, Свитък I-B, Tom.XLVII, София, стр.209-215 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките