Научен доклад ID 1227 : 2015/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СТАР СТОМАНЕН ЖП МОСТ КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Цветан Благоев, Мартина Николова, Лазар Георгиев, Милчо Лепоев

В железопътната инфраструктура на Р. България се експлоатират 331 стоманени моста с обща дължина 11201,70m и сумарна площ 356409m2. Значителна част от тези мостове са нитовани, с отворен тип пътна конструкция, което не съответства на съвременните концепции за експлоатация. В настоящата публикация се разискват възможности за привеждане на мостове с път горе към съвременните експлоатационни изисквания чрез частична или цялостна подмяна на пътната конструкция с такава от затворен тип. Анализирани са възможностите и влиянието на изграждане на стоманобетонна пътна конструкция от затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи на старата конструкция, върху отделни параметри, характеризиращи конструктивното поведение.


стари стоманени мостове железен път стоманобетонни пътни конструкции съвместна работа.old steel bridges railway track reinforced concrete deck composite action.Цветан Благоев Мартина Николова Лазар Георгиев Милчо Лепоев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dulevski E., Ivanov S., Georgiev L., “Vazmozhnosti za preustroystvo na starite mostove kam savremennite usloviya na eksploatatsiya”, Zhelezopaten transport, Br.5/2004
( [1] Дулевски Е., Иванов С., Георгиев Л., “Възможности за преустройство на старите мостове към съвременните условия на експлоатация”, Железопътен транспорт, Бр.5/2004 )

[2] Peter Collin, Mattias Nilsson, Milan Veljkovic, “International Workshop - Strengthening Of Steel Bridges”, Luleå University Of Technology And Ramböll Sverige AB, 2010

[3] B. Kühn, M. Lukić, A. Nussbaumer, H.-P. Günther, R. Helmerich, S. Herion, M.H. Kolstein, S. Walbridge, B. Androic, O. Dijkstra, Ö. Bucak, “Assessment of Existing Steel Structures: Recommendations for Estimation of Remaining Fatigue Life”, Joint Report Prepared under the JRC – ECCS cooperation agreement for the evolution of Eurocode 3 (programme of CEN / TC 250), First Edition, February 2008, EUR 23252 EN – 2008

[4] Karsten Geissler, “Assessment of Old Steel Bridges, Germany”, Structural Engineering International 4/2002.

[5] Richtlinie 805 -Tragsicherheit bestehender Brückenbauwerke. Bekanntgabe 3 zur Richtlinie 805, gültig ab 01.09.2002, DB Netz AG, 2002

[6] Georgiev, Lazar i kolektiv, “Izsledvane na povedenieto na stomaneni zhelezopatni mostove s patna konstruktsiya ot otvoren tip pri izgrazhdane na stomanobetonna ot zatvoren tip, obedinena za savmestna rabota s elementi ot starata konstruktsiya”, nauchno-izsledovatelska tema BN-175/15, TsNIP pri UASG, 2015g.
( [6] Георгиев, Лазар и колектив, “Изследване на поведението на стоманени железопътни мостове с пътна конструкция от отворен тип при изграждане на стоманобетонна от затворен тип, обединена за съвместна работа с елементи от старата конструкция”, научно-изследователска тема БН-175/15, ЦНИП при УАСГ, 2015г. )

[7] Dr. Stephan Freudenstein, Jens Kleeberg, “Fast track to Sustainable Mobility”, 6th World Congress on High Speed Railway, Amsterdam, 2008.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките