Научен доклад ID 1203 : 2015/3
ИЗНОСВАНЕ НА НЕРАБОТНАТА СТРАНА НА РЕБОРДИТЕ НА ТРАМВАЙНИТЕ КОЛЕЛА ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО КОЛОВОЗИЗГРАДЕН С УЛЕЙНИ РЕЛСИ

Емил М. Михайлов, Добринка Атмаджова

Настоящият материал се отнася за трамвайните мотриси работещи в град София. Разглежда се проблемът с износването на неработната страна на ребордите на колелата, което е характерно за почти всички колооси. Износването е в резултат на продължително контактуване на неработната страна на реборда на колелото с реборда на релсата.В докладът се разглеждат различни комбинации от неблагоприятни фактори водещи до контакт на не неработната страна на реборда с реборда на релсата. Предимно това става в криви с малки радиуси. Макар, че има условия явлението да се получава и в прави участъци. При разглеждането на проблема е взето под внимание и състоянието на трамвайния релсов път. Наблюденията сочат, че по-интензивно износване на неработната страна на ребордите има при мотрисите движещи се по маршрути, където състоянието на пътя не е добро. Обстойно е разгледан случаят на преминаване на трамвайните мотриси през обръщателните колела в краищата на маршрутите. Там направляващата сила се разпределя в различна степен между двете колела на атакуващата колоос. Има случаи, при който атакуващата сила се реализира изцяло от вътрешното за кривата колело, т.е. неработната страна на реборда става работна при движението в обръщателното ухо.


трамвайна мотриса коловоз реборд норми улейни релсиtrams track rim norms grooved railsЕмил М. Михайлов Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1]TCRP Report 155 – „Track Design Handbook for Light Rail Transit”, Federal Transit Ad-ministration in cooperation with the Transit Development Corporation, Washington, D.C., 2012

[2] Mihaylov E., „Prichini za intenzivno i nesimetrichno iznosvane na kolelata pri tramvayni motrisi”, 20-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2011”, VTU, Sofiya, 2011 g.
( [2] Михайлов Е., „Причини за интензивно и несиметрично износване на колелата при трамвайни мотриси”, 20-та международна научна конференция „Транспорт 2011”, ВТУ, София, 2011 г. )

[3] Mihaylov E., „Sapostavka na normite za tramvayna koloos i kolovoz s mezhdurelsie 1009 mm, izgraden s uleynirelsi.”, 22-ra mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2015”, VTU, Borovets, 2015 g.
( [3] Михайлов Е., „Съпоставка на нормите за трамвайна колоос и коловоз с междурелсие 1009 mm, изграден с улейнирелси.”, 22-ра международна научна конференция „Транспорт 2015”, ВТУ, Боровец, 2015 г. )

[4] „Pravilnik s tehnicheski iziskvaniya i normi za tramvaen relsov pat”, Stolichna obshtina, SKGT, 2000 g.
( [4] „Правилник с технически изисквания и норми за трамваен релсов път”, Столична община, СКГТ, 2000 г. )

[5] Ovechnikov E., Sosyants V., „Relsovyyeputitramvaev i vnutrizavodskihzheleznyhdo-rog”, Moskva, 1959 g.
( [5] Овечников Е., Сосянц В., „Рельсовыепутитрамваев и внутризаводскихжелезныхдо-рог”, Москва, 1959 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките