Научен доклад ID 1199 : 2015/3
ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ВАГОНИТЕ

Dragan Petrović, Milan Bižić

Съгласно възприетите международни правила, практическото тестване на динамичното въздействие на вагоните е едно от задължителните условия при тяхното сертифициране. По време на това изследване, се наблюдават съществени промени в някои от динамичните параметри, като: деформации, скорост на движение, ускоряване и др. Тези параметри са изключително важни за качествения дизайн и верифициране на вагонната структура. Целта на настоящия доклад е да засегне от теоретична и практическа гл. т. сложни проблеми, отнасящи се до динамичното въздействие на вагоните. В теорията са известни два основни подхода, чрез които може да бъде решен този проблем. Първият е свързан с извеждане на диференциални уравнения за движение на вагоните, а вторият – с прилагане на закона за съхраняване на енергията и количеството на трафика. При използването на математически модели, трябва да се вземат предвид следните ограничения: структурата на вагона, талигата и товарът трябва да бъдат статични, железопътните линии да са хоризонтални, центровете на тежестта на товара и вагоните да се движат паралелно, а пропуските в монтажните елементи на вагоните да се игнорират. Подобен тип теоретични анализи могат да послужат като база за подготовка и извършване на проучвания, които да доведат до постигане на задоволителни резултати. В този смисъл движението на вагоните по време на динамичното въздействие е от значение. В заключение е посочено, че единствено съчетаването на теоретични с практически анализи може да доведе до постигане на надеждни резултати, отчитащи динамичното въздействие при вагоните.


теоретичен практически анализ вагони динамично въздействие.Theoretical Experimental Analysis Wagon ImpactDragan Petrović Milan Bižić

BIBLIOGRAPHY

[1] Atmadzhova D., The Bulgarian State Railways experience in determining fatigue strength of rolling stock structures, XVI Conference RAILCON‘14 Niš, Serbia, at the Faculty of Mechanical Engineering, October, pp. 69-72, 2014.

[2] Pavlov V., Nenov N., Stoyanov V., Approaches to solve the problem of a passive safety of passenger wagons, IIIrd International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2014, 28- 30 April, Split, Croatia, 2014.

[3] Pavlov V., Atmadzhova D., A crash buffer for railway vehicles, VIII International Scientific Conference HEAVY MACHINERY 2014, Kraljevo, Serbia, pp. F59-F68, 2014.

[4] Goldsmith W., Impact, The theory and physical behaviour of colliding solids, Edward Arnold & co, London, 1960.

[5] Vershinskiy S.V., Danilov V.N., Chelnokov I.I., Dinamika vagona, Izdatelstvo: Transport, Moskva, 1978.
( [5] Вершинский С.В., Данилов В.Н., Челноков И.И., Динамика вагона, Издательство: Транспорт, Москва, 1978. )

[6] Petrovic D., Bizic M., Djelosevic M., Determination of dynamic sizes during the process of impact of railway wagons, Archive of Applied Mechanics, Vol. 82, No. 2, pp 205-213, 2012.

[7] Petrovic D., Stability of waggon carrying structure at impact, ph. D. Thesis, Faculty of Mechanical Engineering Kraljevo, Kraljevo, 2000.

[8] Petrovic D., Dynamic of impact of waggons, Zaduzbina Andrejevic, Belgrade, 2001.

[9] Jovanović B., Radunović D., Numerička analiza, Naučna knjiga, Beograd, 1993.

[10] Parezanović N., Kolar D., Fortran 77, Naučna knjiga, Beograd, 1989.

[11] Rakanović R., Babić A., Petrović D., i dr., Elaborat 8/98: Ispitivanje kola za prevoz automobila Hccrrss, Mašinski fakultet Kraljevo i Opitni centar FVK , Kraljevo, 1998.

[12] Petrović D., Bižić M., Stability of reservoir of tank-wagon at longitudinal impact, IMK-14 – research and development, volume 18, Number 1, pp. En19-23, 2012.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките