Научен доклад ID 1144 : 2015/3
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАФИКА ПО МАРШРУТИ В ТРАНСПОРТНА МРЕЖА С ТЕГЛА НА ДЪГИТЕ РАЗМИТИ ЧИСЛА

Кирил Карагъозов, Петя Стоянова

В доклада се разглежда проблема с разпределението на потоци в транспортна мрежа основани на първия принцип на Wardropза установяване на равновесие на потоцина базата на индивидуалния избор на ползвателите. Мрежата е представена като ориентиран граф с тегла на дъгите представени като (Fuzzy) числа и времепътуване във функция на потока. В основата на алгоритъма за избор на маршрут е инкременталния подход за пускане на част от потока за дадена кореспонденция по най-кратък път определен с отчитане на представените като размити (Fuzzy) числа тегла на дъгите.

open/download as PDF
разпределяне на трафика транспортна мрежа тегла на дъгите размити числаKey word: Traffic assignment transportation networks fuzzy weight arcsКирил Карагъозов Петя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] J.G.Wardrop, , J.I.Whitehead, "Correspondence. Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research". ICE Proceedings: Engineering Divisions, 1952, 1 (5): 767.

[2] R.Raykov, T. Kachaunov, K. Karagyozov, Optimizatsiya na razpredelenie na vagonopototsite v zhelezopatniya transport.Nauchno - prilozhna mezhdunarodna konferentsiya "Prilozhenie na EIM i mikroprotsesornata tehnika v zhelezopatniya transport", Varna,21-22 oktomvri 1983.
( [2] Р.Райков, Т. Качаунов, К. Карагьозов, Оптимизация на разпределение на вагонопотоците в железопътния транспорт.Научно - приложна международна конференция "Приложение на ЕИМ и микропроцесорната техника в железопътния транспорт", Варна,21-22 октомври 1983. )

[3] A.Hossain, S.Dimitrov, E.Madjarski, The Interval Shortest-Route Problem on Sofia Transportation Network, Bulgarian academy of sciences, problems of engineering cybernetics and robotics, 2009, 61.

[4] Zadeh L. A., Fuzzy sets. Information and Control,1965, 8, 338-353.

[5] Kung J. Y., Chuang T. N., The shortest path problem with discrete fuzzy arc lengths. Computers and Mathematics with Applications, 2005, 49, 263-270.

[6] Y.Sheffi, Urban transportation networks, Urban transportation-Mathematical models, 1984.

[7] Yen, Jin Y. "An algorithm for finding shortest routes from all source nodes to a given destination in general networks", Quarterly of Applied Mathematics, 1970, 27: 526–530.

[8] R. Yager, Paths of least resistance on possibilistic production systems, Fuzzy Sets Syst, 1986, 19, 121–132.

[9] S. Okada, T. Soper, A shortest path problem on a network with fuzzy lengths, Fuzzy Sets Syst, 2000, 109, 129–140.

[10] Klein, C. M..Fuzzy Shortest Paths, Fuzzy Sets and Systems 1991, 39, 27–41.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките