Научен доклад ID 1137 : 2015/2
МОДЕЛ ЗА КВАЗИСТАТИЧНО ВПИСВАНЕ НА ТРАМВАЙНА ТАЛИГА В КРИВ УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ

Добринка Атмаджова, Емил Михайлов

Разработен е метод за квазистатично вписване на трамвайна талига движеща се в крив участък от пътя с отчитане компонентите на скоростта на плъзгане и обусловените от тях тангенциални сили в контактните точки „колело-релса”, завъртането на колоосите в план и ъгъла на атака на атакуващата колоос. Изгражда се аналитичен апарат с отчитане на възможните премествания в системата кош-рама-колооси-път. Получените зависимости са удобни за изследване хоризонталните връзки в ходовата част на лек релсов подвижен състав (трамвай), които са предназначени за модернизация и изграждане на нови изделия и ще доведат до съществени подобрения на динамично-ходовите качества, намаляване интензивността на износване на ребордите и релсите, повишаване безопасността на движение и допустимите скорости и намаляване на разходите и рисковете от разбиване на релсовия път и подвижния състав. Числените експерименти по изложения модел показват приложимостта за определяне характеристиките на трамвайна талига Т81 и възможността за нейната оптимизация.

open/download as PDF
трамвай талига квазистатично вписване контакт колело-релса.tram bogie quasi-static entry wheel-rail contactДобринка Атмаджова Емил Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Verigo M.F., Kogan A.Ya. Vzaimodeystvie puti i podvizhnogo sostava./Pod red. Verigo M.F. M. : Transport, 1986. - 559 s
( [1] Вериго М.Ф., Коган А.Я. Взаимодействие пути и подвижного состава./Под ред. Вериго М.Ф. М. : Транспорт, 1986. - 559 с )

[2] Garg V.K., Dukkipati R.V. Dinamika podvizhnogo sostava. Per. s angl./Pod red. N. A. Pankina. — M.: Transport, 1988. - 391 s
( [2] Гарг В.К., Дуккипати Р.В. Динамика подвижного состава. Пер. с англ./Под ред. Н. А. Панькина. — М.: Транспорт, 1988. - 391 с )

[3] Dimitrov, E. Varhu opredelyaneto na napravlyavashtata sposobnost na lokomotivna koloos, Dis., S., 1979.
( [3] Димитров, Е. Върху определянето на направляващата способност на локомотивна колоос, Дис., С., 1979. )

[4] Karadzhov, T., Zh. Dimitrov. Vagoni, S. Tehnika, 1988
( [4] Караджов, T., Ж. Димитров. Вагони, С. Техника, 1988 )

[5] Kutsenko S. M. i kol., Dinamika ustanovivshegosya dvizheniya lokomotivov v krivyh, H. Visha shkola, 1975
( [5] Куценко С. М. и кол., Динамика установившегося движения локомотивов в кривых, Х. Виша школа, 1975 )

[6] Atmadzhova, D. Plane model of improved accuracy for entering into curves of railway vehicles. The fourth international conference HEDVY MECHINERY HM 2002, Kraljevo, 2002.
( [6] Atmadzhova, D. Plane model of improved accuracy for entering into curves of railway vehicles. Тhе fourth international conference HEDVY MECHINERY HM 2002, Kraljevo, 2002. )

[7] Аtmadzhova, D. Theoretical and experimental method of determining angle of attack between with rolling stock running in curves, JAHORINA – IRMES’ 2002.

[8] Atmadzhova D. Modeli za izsledvane hodovata chast na zhelezopaten podvizhen sastav pri dvizhenieto mu v kriv uchastak ot patya Elektronno spisanie "Mehanika Transport Komunikatsii" br. 2, 2007, reg. No: 0087, S. BG-2.2-2.14.
( [8] Атмаджова Д. Модели за изследване ходовата част на железопътен подвижен състав при движението му в крив участък от пътя Електронно списание "Механика Транспорт Комуникации" бр. 2, 2007, рег. No: 0087, С. BG-2.2-2.14. )

[9] Ruzhekov, T. i kol., Konstruktsiya, teoriya i proektirane na lokomotivi., S. Tehnika, 1985.
( [9] Ружеков, T. и кол., Конструкция, теория и проектиране на локомотиви., С. Tехника, 1985. )

[10] Mihaylov E., Atmadzhova D., Study on wheel profile of tram in operation, HEAVY MACHINERY - HM 2011, Paper accepted: 00.00.2011, ISBN 978-86-82631-45-3

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките