Научен доклад ID 1106 : 2015/1
МОДЕЛИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МОТОПЕДВ НЕХОЛОНОМНА ПОСТАНОВКА

Петър Колев Колев

Стилизиран модел на мотопед се движи без плъзгане по хоризонтална равнина. Равнината на рамата остава перпендикулярна на хоризонталната равнина на търкаляне на колелата на мотопеда. Изведени са:

- уравненията на нехолономните връзки

- диференциалните уравнения на движение отчитайки наложените нехолономни връзки на колелата.

open/download as PDF
Динамично моделиране нехоломна механикаdynamic shaping not holonomy mechanicsПетър Колев Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] Noymn Yu.I.,Fufaev N.A. Dinamika neholonomnih sistem. –M., Nauka, 1967g.
( [1] Ноймн Ю.И.,Фуфаев Н.А. Динамика нехолономнiьх систем. –М., Наука, 1967г. )

[2] Paskalev G., Paskalev P., Grekov P., Kapitanova M., Sofiya, Arhimed, 2006g.
( [2] Паскалев Г., Паскалев П., Греков П., Капитанова М., София, Архимед, 2006г. )

[3] Cherneva Z., Bachvarov St., Lilov L., Sofiya, Sv. Kliment Ohridski, 1997g.
( [3] Чернева З., Бъчваров Ст., Лилов Л., София, Св. Климент Охридски, 1997г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките